Tre hedersdoktorer utsedda

Chalmers fakultetsråd har utsett Carol Flannagan, Madhav Marathe och Francis Aish till Chalmers hedersdoktorer för 2023. De prisas för sina viktiga bidrag till Chalmers och för stora insatser inom transportområdet, Network Science, samt arkitektur och digital design.

Madhav Marathe

Madhav Marathe är professor i biokomplexitet och ledare för avdelningen för nätverksvetenskap och avancerad databehandling vid University of Virginia, USA. Han tilldelas ett hedersdoktorat för enastående prestationer inom datavetenskap, AI och nätverksvetenskap och för sina bidrag till tvärvetenskaplig forskning och teknik. Hans banbrytande arbete inom agentbaserad modellering tillämpad på epidemiologi har bidragit till uppmärksammade internationella insatser i kampen mot Covid-19-, Ebola- och Sars-pandemierna. Madhav Marathe var 2013–2016 adjungerad professor vid institutionen för data-och informationsteknik. Han var särskilt engagerad i att tillsammans med Chalmerskollegor bygga ett europeiskt kompetenscenter för global systemvetenskap. Han inrättade också en forskningsgrupp för att utveckla ett syntetiskt Sverige för att utvärdera nya teknologier inom transport som elbilar och självkörande fordon.

Carol Flannagan

Carol Flannagan är forskningsprofessor på University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI) där hon är ansvarig för Centret för informationshantering kring säkra och hållbara transporter. Carol Flannagan utses till hedersdoktor för hennes enastående bidrag inom forskningsområdet säkra persontransporter på väg. Hon är internationellt erkänd för sin forskning som ökat förståelsen av olycksorsaker samt för forskning gällande metodutveckling för och utförande av utvärdering av säkerhetsnyttan av avancerade fordonsteknologier. Hon har också arbetat med analys av naturalistisk kördata och stora datamängder. Carol Flannagan har samarbetat med Chalmers sedan 2009 och bidragit till handledning av forskning och utbildning av många doktorander på avdelningen för Fordonssäkerhet. Hon har också spelat en nyckelroll i uppbyggandet av världsledande kompetens inom naturalistisk kördata på Safer.

Francis Aish

Francis Aish är ingenjör och ledde åren 1999 - 2021 gruppen Applied Research and Development (ARD) på Foster+Partners i London. Han hedras för sitt enastående pionjärarbete för vår förståelse och användning av digital design inom arkitektur och ingenjörskonst. Foster+Partners är ett av världens största och mest inflytelserika arkitektkontor och känt inte minst för sin ledande roll inom arkitekturfackets utveckling av digitala metoder. Francis Aish har med sitt team också placerat Foster+Partner centralt i ledande internationella forskningsnätverk. Han har också bidragit till att utveckla Chalmers framgångsrika utbildningsprogram Arkitektur och teknik genom att bland annat ta emot studenter och själv besöka högskolan som inspiratör och gästföreläsare.

Hedersdoktorerna tar emot sina utmärkelser vid Chalmers doktorspromotion den 13 maj.

Skribent

Erik Krång