Bild från labb på kemisk reaktionsteknik.
Institutionen

Kemi och kemiteknik

Förflyttar kunskapen om kemi, tar tillvara kemiteknikens unika möjligheter i innovationer som kan värna resurser, förbättra miljö, livsvillkor och global hälsa.

Vi bygger upp kunskap och bedriver forskning som tar tillvara kemiteknikens unika möjligheter att skapa nya, renare och smartare lösningar, som kan värna våra resurser, förbättra vår miljö, våra livsvillkor och vår globala hälsa.

Institutionen för kemi och kemiteknik omfattar ett brett fält av grundläggande
och tillämpad forskning. Vi är engagerade i utbildning på grund, doktorand och forskarnivå.