Forskare med ERC-anslag

Bild 1 av 1
EU-flaggor.

Europeiska forskningsrådet, The European Research Council (ERC), stödjer spetsforskningen inom EU:s medlemsländer. Det gör de bland annat genom tre stora system för forskningsanslag – ERC Advanced Grant, ERC Consolidator Grant och ERC Starting Grant – som ska uppmuntra de allra bästa, mest kreativa forskarna i olika stadier i sin karriär att vara lite mer äventyrliga och ta risker i sin forskning.

De forskare som fått ett av de tre stora ERC-anslagen kan också söka ett extra anslag för att kommersialisera eller nyttiggöra sina resultat på annat sätt: ERC Proof of Concept. Det blir ett bevis på samhällsnyttan i forskningen.

Följande Chalmersforskare har pågående projekt som finansieras av ERC. 

Jan Stake, ERC Advanced Grant

på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap har fått 2,5 miljoner euro till projektet FIRE, Far-infrared semiconductor electronics. Målet med projektet är att bygga en superkänslig radiomottagare för 4.7 THz, som skulle kunna användas för att mäta förekomsten av atomärt syre i övre delen av atmosfären. En sådan mottagare skulle kunna möjliggöra vetenskapliga rymdinstrument, som kan ge oss bättre kunskap om viktiga processer i atmosfären som påverkar vårt klimat.

Läs mer: Halvledarforskning tilldelas prestigefyllt ERC-anslag

Länk till projektet kommer.

Gaetano Sardina, ERC Consolidator Grant

på institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, har fått ett konsolideringsanslag på 2 miljoner euro till sitt femåriga forskningsprojekt Mix-Clouds: Avslöja effekten av turbulens i kolloidalt instabila moln, där han med hjälp av numeriska simuleringar ska kvantifiera sekundär isproduktion, en samling av olika processer som genererar ny is direkt från redan existerande ispartiklar.
Pågår 2024–2029.

Läs mer: Prestigefyllt ERC-anslag till forskning om komplexa molnsystem

Följ projektet via EU: MixClouds

Alexander Giovannitti, ERC Starting grant

på institutionen för kemi och kemiteknik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt kemiprojekt: Design and synthesis of bulkactive polymeric organic electrocatalysts for efficient electroorganic synthesis (PolyElectroCAT). Att driva kemiska reaktioner med elektricitet i stället för värme eller tryck är en lovande väg framåt för att minska energikonsumtionen och utsläppen av växthusgaser. Projektet ska utveckla effektiva elektrodmaterial för kemiska synteser som inte kräver sällsynta jordartsmetaller.
Pågår 2024–2028.

Läs mer: Chalmersforskare får prestigefyllda ERC-anslag

Följ projektet via EU: Design and synthesis of bulk-active polymeric organic electrocatalysts for efficient electroorganic synthesis

Margaret Holme, ERC Starting grant

på institutionen för life sciences, har fått 2,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt: Atlas of Organisation of Lipids in Extracellular Vesicles to Navigate Their Roles in Cancer Metastasis (Canexcell). Projektet ska bidra till att visa hur skillnader i de extracellulära vesiklarnas lipidsammansättning kan leda till skillnader i hur effektivt olika typer av cancerceller kan bilda metastaser. Resultaten kan leda till utveckling av nya cancerterapier och diagnostiska verktyg.
Pågår 2024–2028.

Läs mer: Chalmersforskare får prestigefyllda ERC-anslag

Följ projektet via EU: Atlas of Organisation of Lipids in Extracellular Vesicles to Navigate Their Roles in Cancer Metastasis

Nils Johan Engelsen, ERC Starting grant

på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 2,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt Sensing and Quantum Engineering with Magnetically Functionalized Ultracoherent Mechanical Resonators (SEQUENCE). I projektet ska forskarna utforska gränserna för kvantmekaniken och samspelet mellan kvantfysik och gravitation. Systemet som utvecklas inom projektet kommer också att fungera som en utmärkt kraftsensor som kan användas för nanoskala magnetisk resonanstomografi (MRI).
Pågår 2024–2028.

Läs mer: Chalmersforskare får prestigefyllda ERC-anslag

Följ projektet via EU: Sensing and Quantum Engineering with Magnetically Functionalized Ultracoherent Mechanical Resonators

Annika Lang, ERC Consolidator Grant

på institutionen för matematiska vetenskaper har fått ett konsolideringsanslag på 2 miljoner euro till sitt femåriga forskningsprojekt Time-Evolving Stochastic Manifolds (Stochman). Annika Lang utvecklar matematiska grunder och effektiva algoritmer för att möjliggöra tillförlitliga simuleringar av modeller med osäkerhet. Med ERC-anslaget ska hon och hennes team utveckla matematik för stokastiska geometrier för att lösa partiella differentialekvationer på dem. 
Pågår 2023–2028.

Läs mer: De får prestigefyllda ERC-anslag

Följ projektet via EU: Time-Evolving Stochastic Manifolds 

Janine Splettstösser, ERC Consolidator Grant

på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap har fått ett konsolideringsanslag på 2 miljoner euro till sitt femåriga forskningsprojekt Nano Recycle som handlar om att tillvarata restavfall genererat av nano- och kvantskaliga enheter och omvandla det till elektrisk kraft eller andra resurser för on-chip-uppgifter.
Pågår 2024–2028.

Läs mer: Projekt inom kvantenergi tilldelas ERC-anslag

Följ projektet via EU: NanoRecycle 

Witlef Wieczorek, ERC Consolidator Grant

på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap har fått ett konsolideringsanslag på 2 miljoner euro till sitt femåriga forskningsprojekt Entanglement of an array of massive, magnetically levitated superconducting microparticles on a chip (SuperQLev). Det som kan beskrivas som hjärtat i projektet är en samling supraledande mikropartiklar som genom magnetism svävar på ett chip.
Pågår 2024–2028.

Läs mer: De får prestigefyllda ERC-anslag

Följ projektet via EU: Entanglement of an array of massive, magnetically levitated superconducting microparticles on a chip

Christoph Langhammer, ERC Consolidator grant
+ ERC Starting Grant

på institutionen för fysik, har fått 2,3 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt, ERC Consolidator Grant. Projektet heter Nanofluidic Catalytic Reaction Imaging och handlar om att utveckla en ny avbildningsteknik för att upptäcka hur enskilda nanopartiklar bidrar till katalytiska reaktioner.
Pågår 2023–2027.

Läs mer: De tog sig igenom ERC:s nålsöga

Följ projektet via EU: Nanofluidic Catalytic Reaction Imaging

Tidigare har han fått 1,5 miljoner euro, i ett ERC Starting Grant, till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Single Nanoparticle Catalysis, Sincat, och handlar om att studera katalytiska reaktioner på enstaka nanopartiklar. Pågår 2016–2020.

Följ projektet via EU: Single Nanoparticle Catalysis

Simone Gasparinetti, ERC Starting Grant

på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 2,1 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Experimental Search for Quantum Advantages in Thermodynamics (ESQuAT).
Pågår 2023–2027.

Följ projektet via EU: Experimental Search for Quantum Advantages in Thermodynamics 

Christian Müller, ERC Consolidator Grant
+ ERC Starting Grant

på institutonen för kemi och kemiteknik, har fått 2 miljoner euro, ERC Consolidator Grant, till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Electrical Modulation of Elastic Moduli och handlar om textil som på begäran kan ändra hur de känns.
Pågår 2022–2027.

Följ projektet via EU: Electrical Modulation of Elastic Moduli

Tidigare har han fått 1,5 miljoner euro, ERC Starting Grant, till ett femårigt projekt som heter Woven and 3D-printed Thermoelectric Textiles (ThermoTex).
Projektet pågick 2015–2019.

Följ projektet via EU: Woven and 3D-printed Thermoelectric Textiles (ThermoTex)

Raphaël van Laer, ERC Starting Grant

på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 2 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Scalable Quantum Optical Interconnects (Quscale) och handlar om att bygga fotonomvandlare som kan möjliggöra skalbara kvantdatorer.
Pågår 2021–2026.

Följ projektet via EU: Scalable Quantum Optical Interconnects

Jessica Jewell​, ERC Starting Grant

på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt om övergången till en fossilfri energisektor: MechANisms and actors of Feasible Energy Transitions (Manifest). Projektet ska främja vår förståelse för huruvida och under vilka förhållanden det är möjligt att undvika farlig klimatförändring.
Pågår 2021–2026.

Följ projektet via EU: MechANisms and actors of Feasible Energy Transitions 

Andreas Dahlin​, ERC Consolidator Grant

på institutionen för kemi och kemiteknik har fått ett konsolideringsanslag på 2 miljoner euro för sitt femåriga forskningsprojekt projekt Single Molecule Analysis in Nanoscale Reaction Chambers (Simonano2). Projektet har som mål att utveckla en ny teknik för att studera hur biologiska molekyler interagerar med varandra.
Pågår 2021–2026.

Läs mer: De tog sig igenom ERC:s nålsöga

Följ projektet via EU: Single Molecule Analysis in Nanoscale Reaction Chambers

Marianne Liebi, ERC Starting Grant

på institutionen för fysik har beviljats ett femårigt anslag på 1,5 miljoner euro för sitt forskningsprojekt Multi-Modal Tensor Tomography (Mumott). Forskarna ska studera hur komplexa material samspelar med elektromagnetiska vågor och kommer att använda både synligt ljus och röntgenstrålar i sitt arbete.
Pågår 2021–2026.

Följ projektet via EU: Multi-Modal Tensor Tomography

Åsa Haglund​, ERC Consolidator Grant

på institutiopnen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått ett konsolideringsbidrag på 2 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Out of the blue: membrane-based microcavity lasers from the blue to the ultraviolet wavelength regime (UV-LASE) och har som mål att demonstrera en elektriskt driven vertikal-kavitets-laser med ultraviolett emission.
Pågår 2020–2025.

Följ projektet via EU: Out of the blue: membrane-based microcavity lasers from the blue to the ultraviolet wavelength regime

Fredrik Westerlund, ERC Consolidator Grant

på institutionen för biologi och bioteknik har fått ett konsolideringsanslag på 2 miljoner euro för sitt femåriga projekt Next Generation Nanofluidics for Single Molecule Analysis of DNA Repair Dynamics (nanoDNArepair). Han ska studera hur trasigt DNA lagas och varför det bland går fel.
Pågår 2020–2025.

Följ projektet via EU: Next Generation Nanofluidic Devices for Single Molecule Analysis of DNA Repair Dynamics

Attila Geresdi, ERC Starting Grant

på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 2 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Simulated Majorana states (SiMS) och handlar om kvantberäkning för att möjliggöra skalbara kvantarkitekturer.
Pågår 2019–2024.

Följ projektet via EU: Simulated Majorana states

Susanne Aalto, ERC Advanced Grant

på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, har fått 2,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt som heter Hidden – Exploring the Hidden Dusty Nuclei of Galaxies. Projektet handlar om hur supertunga svarta hål – som det i Vintergatans mitt – utvecklas och påverkar såväl ”sin” galax som andra delar av Universum.
Pågår 2018-2024.

Följ projektet via EU: Hidden – Exploring the hidden dusty nuclei of galaxies

Jonathan Tan, ERC Advanced Grant

på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter MSTAR – Massive star formation through the universe. Projektet fokuserar på hur tunga stjärnor skapas, i nutid såväl som under universums allra första dagar.

Pågår till 2018-2025.

Följ projektet via EU: Massive Star Formation through the Universe

Taggar: