Forskare med ERC-anslag

Bild 1 av 1
EU-flaggor.

Europeiska forskningsrådet, The European Research Council (ERC), stödjer spetsforskningen inom EU:s medlemsländer. Det gör de bland annat genom tre stora system för forskningsanslag – ERC Advanced Grant, ERC Consolidator Grant och ERC Starting Grant – som ska uppmuntra de allra bästa, mest kreativa forskarna i olika stadier i sin karriär att vara lite mer äventyrliga och ta risker i sin forskning.

De forskare som fått ett av de tre stora ERC-anslagen kan också söka ett extra anslag för att kommersialisera eller nyttiggöra sina resultat på annat sätt: ERC Proof of Concept. Det blir ett bevis på samhällsnyttan i forskningen.

Följande Chalmersforskare har fått något av de prestigefyllda anslagen. Forskarna är listade så att senaste anslag ligger överst.

Alexander Giovannitti, ERC Starting grant

på institutionen för kemi och kemiteknik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt kemiprojekt: Design and synthesis of bulkactive polymeric organic electrocatalysts for efficient electroorganic synthesis (PolyElectroCAT). Att driva kemiska reaktioner med elektricitet i stället för värme eller tryck är en lovande väg framåt för att minska energikonsumtionen och utsläppen av växthusgaser. Projektet ska utveckla effektiva elektrodmaterial för kemiska synteser som inte kräver sällsynta jordartsmetaller. Pågår 2024–2028.

Läs mer: Chalmersforskare får prestigefyllda ERC-anslag

Följ projektet via EU: Design and synthesis of bulkactive polymeric organic electrocatalysts for efficient electroorganic synthesis

Margaret Holme, ERC Starting grant

på institutionen för life sciences, har fått 2,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt: Atlas of Organisation of Lipids in Extracellular Vesicles to Navigate Their Roles in Cancer Metastasis (Canexcell). Projektet ska bidra till att visa hur skillnader i de extracellulära vesiklarnas lipidsammansättning kan leda till skillnader i hur effektivt olika typer av cancerceller kan bilda metastaser. Resultaten kan leda till utveckling av nya cancerterapier och diagnostiska verktyg. Pågår 2024–2028.

Läs mer: Chalmersforskare får prestigefyllda ERC-anslag

Följ projektet via EU: Atlas of Organisation of Lipids in Extracellular Vesicles to Navigate Their Roles in Cancer Metastasis

Nils Johan Engelsen, ERC Starting grant

på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 2,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt Sensing and Quantum Engineering with Magnetically Functionalized Ultracoherent Mechanical Resonators (SEQUENCE). I projektet ska forskarna utforska gränserna för kvantmekaniken och samspelet mellan kvantfysik och gravitation. Systemet som utvecklas inom projektet kommer också att fungera som en utmärkt kraftsensor som kan användas för nanoskala magnetisk resonanstomografi (MRI). Pågår 2024–2028.

Läs mer: Chalmersforskare får prestigefyllda ERC-anslag

Följ projektet via EU: Sensing and Quantum Engineering with Magnetically Functionalized Ultracoherent Mechanical Resonators

Witlef Wieczorek, ERC Consolidator Grant

på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap har fått ett konsolideringsanslag på 2 miljoner euro till sitt femåriga forskningsprojekt Entanglement of an array of massive, magnetically levitated superconducting microparticles on a chip (SuperQLev). Det som kan beskrivas som hjärtat i projektet är en samling supraledande mikropartiklar som genom magnetism svävar på ett chip. Pågår 2024–2028.

Läs mer: De får prestigefyllda ERC-anslag

Följ projektet via EU: Entanglement of an array of massive, magnetically levitated superconducting microparticles on a chip

Annika Lang, ERC Consolidator Grant

på institutionen för matematiska vetenskaper har fått ett konsolideringsanslag på 2 miljoner euro till sitt femåriga forskningsprojekt Time-Evolving Stochastic Manifolds (Stochman). Annika Lang utvecklar matematiska grunder och effektiva algoritmer för att möjliggöra tillförlitliga simuleringar av modeller med osäkerhet. Med ERC-anslaget ska hon och hennes team utveckla matematik för stokastiska geometrier för att lösa partiella differentialekvationer på dem. Pågår 2023–2028.

Läs mer: De får prestigefyllda ERC-anslag

Följ projektet via EU: Time-Evolving Stochastic Manifolds 

Christoph Langhammer, ERC Consolidator grant
+ ERC Starting Grant

på institutionen för fysik, har fått 2,3 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt, ERC Consolidator Grant. Projektet heter Nanofluidic Catalytic Reaction Imaging och handlar om att utveckla en ny avbildningsteknik för att upptäcka hur enskilda nanopartiklar bidrar till katalytiska reaktioner. Pågår 2023–2027.

Läs mer: De tog sig igenom ERC:s nålsöga

Följ projektet via EU: Nanofluidic Catalytic Reaction Imaging

Tidigare har han fått 1,5 miljoner euro, i ett ERC Starting Grant, till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Single Nanoparticle Catalysis, Sincat, och handlar om att studera katalytiska reaktioner på enstaka nanopartiklar. Pågår 2016–2020.

Följ projektet via EU: Single Nanoparticle Catalysis

Simone Gasparinetti, ERC Starting Grant

på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 2,1 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Experimental Search for Quantum Advantages in Thermodynamics (ESQuAT). Pågår 2023–2027.

Följ projektet via EU: Experimental Search for Quantum Advantages in Thermodynamics 

Christian Müller, ERC Consolidator Grant
+ ERC Starting Grant

på institutonen för kemi och kemiteknik, har fått 2 miljoner euro, ERC Consolidator Grant, till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Electrical Modulation of Elastic Moduli och handlar om textil som på begäran kan ändra hur de känns. Pågår 2022–2027.

Följ projektet via EU: Electrical Modulation of Elastic Moduli

Tidigare har han fått 1,5 miljoner euro, ERC Starting Grant, till ett femårigt projekt som heter Woven and 3D-printed Thermoelectric Textiles (ThermoTex). Pågår 2015–2019.

Följ projektet via EU: Woven and 3D-printed Thermoelectric Textiles (ThermoTex)

Maria Asplund, ERC Starting Grant

på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 1,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt. Projektet heter Supercapacitive Polymer Electrodes for Directing Epithelial Repair (Speeder) och handlar om att utveckla ett nytt sätt att använda den ledande polymeren poly för att applicera elektriska fält för att styra celler. Pågår 2018–2023.

Följ projektet via EU: Supercapacitive Polymer Electrodes for Directing Epithelial Repair

Victor Torres Company, ERC Consolidator Grant
+ Proof of Concept

på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 2,25 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Dark-Soliton Engineering in Microresonator Frequency Combs, (DarkComb), och fokuserar på att utveckla en laserteknik för framtida fiberoptiska kommunikationssystem. DarkComb startar 2018 och pågår till 2022.

Följ projektet via EU: Dark-Soliton Engineering in Microresonator Frequency Combs

Med start mars 2022 fick Victor Torres Company ett ERC Proof of Concept-anslag för att gå vidare med den kommersiella eller samhälleliga potentialen i sitt projekt. Det nya projektet heter H2Microcomb, Photonic molecule microcombs.

Följ projektet via EU: Photonic molecule microcombs

Raphaël van Laer, ERC Starting Grant

på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 2 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Scalable Quantum Optical Interconnects (Quscale) och handlar om att bygga fotonomvandlare som kan möjliggöra skalbara kvantdatorer. Pågår 2021–2026.

Följ projektet via EU: Scalable Quantum Optical Interconnects

Jessica Jewell​, ERC Starting Grant

på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt om övergången till en fossilfri energisektor: MechANisms and actors of Feasible Energy Transitions (Manifest). Projektet ska främja vår förståelse för huruvida och under vilka förhållanden det är möjligt att undvika farlig klimatförändring. Pågår 2021–2026.

Följ projektet via EU: MechANisms and actors of Feasible Energy Transitions 

Andreas Dahlin​, ERC Consolidator Grant

på institutionen för kemi och kemiteknik har fått ett konsolideringsanslag på 2 miljoner euro för sitt femåriga forskningsprojekt projekt Single Molecule Analysis in Nanoscale Reaction Chambers (Simonano2). Projektet har som mål att utveckla en ny teknik för att studera hur biologiska molekyler interagerar med varandra. Pågår 2021–2026.

Läs mer: De tog sig igenom ERC:s nålsöga

Följ projektet via EU: Single Molecule Analysis in Nanoscale Reaction Chambers

Marianne Liebi, ERC Starting Grant

på institutionen för fysik har beviljats ett femårigt anslag på 1,5 miljoner euro för sitt forskningsprojekt Multi-Modal Tensor Tomography (Mumott). Forskarna ska studera hur komplexa material samspelar med elektromagnetiska vågor och kommer att använda både synligt ljus och röntgenstrålar i sitt arbete. Pågår 2021–2026.

Följ projektet via EU: Multi-Modal Tensor Tomography

Åsa Haglund​, ERC Consolidator Grant

på institutiopnen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått ett konsolideringsbidrag på 2 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Out of the blue: membrane-based microcavity lasers from the blue to the ultraviolet wavelength regime (UV-LASE) och har som mål att demonstrera en elektriskt driven vertikal-kavitets-laser med ultraviolett emission. Pågår 2020–2025.

Följ projektet via EU: Out of the blue: membrane-based microcavity lasers from the blue to the ultraviolet wavelength regime

Fredrik Westerlund, ERC Consolidator Grant

på institutionen för biologi och bioteknik har fått ett konsolideringsanslag på 2 miljoner euro för sitt femåriga projekt Next Generation Nanofluidics for Single Molecule Analysis of DNA Repair Dynamics (nanoDNArepair). Han ska studera hur trasigt DNA lagas och varför det bland går fel. Pågår 2020–2025.

Följ projektet via EU: Next Generation Nanofluidic Devices for Single Molecule Analysis of DNA Repair Dynamics

Attila Geresdi, ERC Starting Grant

på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 2 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Simulated Majorana states (SiMS) och handlar om kvantberäkning för att möjliggöra skalbara kvantarkitekturer. Pågår 2019–2024.

Följ projektet via EU: Simulated Majorana states

Peter Andrekson, ERC Advanced Grant
+ Proof of Concept

professor på institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Phase-sensitive optical parametric amplifiers (PSOPA). Startar 2012 och pågår till 2017.

Följ projektet via EU: Phase-sensitive optical parametric amplifiers

Med start november 2018 fick Peter Andrekson ett ERC Proof of Concept-anslag för att gå vidare med den kommersiella eller samhälleliga potentialen i sitt projekt. Det nya projektet heter Free-space optical transmission links with unprecedented receiver sensitivity (Freespace).

Följ projektet via EU: Free-space optical transmission links with unprecedented receiver sensitivity

Andrei Sabelfeld, ERC Starting Grant
+ Proof of Concept

på institutionen för dator och informationsteknik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Programming Language-Based Security To Rescue (Prosecutor). Pågår 2013–2017.

Följ projektet via EU: Programming Language-Based Security To Rescue

Med start november 2018 fick Andrei Sabelfeld ett ERC Proof of Concept-anslag för att gå vidare med den kommersiella eller samhälleliga potentialen i sitt projekt. Det nya projektet heter FlowShield, Securing Web Applications by Information Flow Tracking (FlowShield).

Följ projektet via EU: Securing Web Applications by Information Flow Tracking

Susanne Aalto, ERC Advanced Grant

professor i radioastronomi på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, har fått 2,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt som heter Hidden – Exploring the Hidden Dusty Nuclei of Galaxies. Projektet handlar om hur supertunga svarta hål – som det i Vintergatans mitt – utvecklas och påverkar såväl ”sin” galax som andra delar av Universum. Startar 2018 och pågår till 2024.

Följ projektet via EU: Hidden – Exploring the hidden dusty nuclei of galaxies

Jonathan Tan, ERC Advanced Grant

professor i astrofysik på institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter MSTAR – Massive star formation through the universe. Projektet fokuserar på hur tunga stjärnor skapas, i nutid såväl som under universums allra första dagar. Startar 2018 och pågår till 2025.

Följ projektet via EU: Massive Star Formation through the Universe

Andreas Ekström, ERC Starting Grant

på Subatomär fysik och plasmafysik, institutionen för fysik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt. Projektet heter Strong interactions for precision nuclear physics, PrecisionNuclei och handlar om att konstruera nya metoder och teorier för att beskriva atomkärnor. Preliminär start 2018, pågår till 2023.

Följ projektet via EU: Strong interactions for precision nuclear physics

Sergey Cherednichenko, ERC Starting Grant
+ Proof of Concept

forskare vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Study of Novel Low Noise Superconducting Mixers for Terahertz / Radio Astronomy (Teramix). Start 2012, pågår till 2017.

Följ projektet via EU: Study of Novel Low Noise Superconducting Mixers for Terahertz Radio Astronomy

Med start november 2017 fick Sergei Cherednichenko ett ERC Proof of Concept-anslag för att gå vidare med den kommersiella eller samhälleliga potentialen i sitt projekt. Det nya projektet heter TeraHertz quasiOptical Receiver (Thor).

Följ projektet via EU: TeraHertz quasiOptical Receiver

Jouni Kainulainen, ERC Starting Grant

at the Department of Space, Earth and Environment, has received € 1.3 million for a five year research project entitled Origins of the Molecular Cloud Structure (Promise). Runs 2016–2021.

Follow the project via the EU: Origins of the Molecular Cloud Structure

Henk Wymeersch, ERC Starting Grant
+ Proof of Concept

at the Department of Signals and Systems, has received € 1.5 million for a five-year research project on Cooperative Situational Awareness for Wireless Networks (Coopnet). Runs 2011–2016.

Follow the project via the EU: Cooperative Situational Awareness for Wireless Networks

In 2016 he also received an ERC Proof of Concept to explore the commercial or societal potential of his project. The new project is entiteled Geographic mapping of radio signals (Mapcom).

Follow the project via the EU: Geographic mapping of radio signals

Per-Simon Kildal, ERC Advanced Grant (*1951 †2016)​

professor på institutionen för signaler och system, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Waveguide-type semiconductor integrated circuits in gaps between conducting surfaces with texture – architecture, electromagnetic modeling and micromachining. Startar 2013 och avslutas 2017.

Följ projektet via EU: Waveguide-type semiconductor integrated circuits (ICs) in gaps between conducting surfaces with texture – architecture, electromagnetic modeling and micromachining

Med start februari 2016 fick Per-Simon Kihldal ett ERC Proof of Concept-anslag för att gå vidare med den kommersiella eller samhälleliga potentialen i projektet. Det nya projektet heter Gap Waveguides for Point-To-Point Wireless Links at 60 GHz and beyond (GAP60PTP).

Följ projektet via EU: Gap Waveguides for Point-To-Point Wireless Links at 60 GHz and beyond

Tünde Fülöp, ERC Consolidator Grant

professor i fysik, har fått 2 miljoner euro för forskning om teoretisk plasmafysik. Forskningsprojektet heter Running away and radiating (Plasma) och handlar om att utveckla nya modeller av partikelacceleration i plasmor. Pågår 2015–2020.

Följ projektet via EU: Running away and radiating

Wouter Vlemmings, ERC Consolidator Grant

professor i radioastronomi och astrofysik på institutionen för rymd- och geovetenskap, har fått 2 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Magnetic fields and the outflows during the formation and evolution of stars (OutflowMagn). Pågår 2014–2019.

Följ projektet via EU: Magnetic fields and the outflows during the formation and evolution of stars

Kasper Moth-Poulsen, ERC Starting Grant

på institutionen för kemi och bioteknik, har fått 1,5 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Single Molecule Nano Electronics (Simone). Pågår 2014–2019.

Följ projektet via EU: Single Molecule Nano Electronics

Per Stenström, ERC Advanced Grant

professor på institutionen för data- och informationsteknik, har fått 2,3 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt som heter Meeting the challenges in computer architecture. Projektet tar itu med tre viktiga utmaningar inom datorarkitektur: parallellism, effektutveckling och förutsägbarhet. Startar 2014 och pågår till 2019.

Följ projektet via EU: Meeting Challenges in Computer Architecture

Robert Berman, ERC Starting Grant

på institutionen för matematiska vetenskaper, har fått 1,2 miljoner euro till ett femårigt projekt som heter Kähler-Einstein metrics, random point processes and variational principles (Random-Kahler). Pågår 2013–2018.

Följ projektet via EU: Kähler-Einstein metrics, random point processes and variational principles

Anders Lyngfelt, ERC Advanced Grant

professor på institutionen för energi och miljö, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Novel combustion principle with inherent capture of CO2 using combined manganese oxides that release oxygen (NoCo2). Startar 2012 och pågår till 2017.

Följ projektet via EU: Novel combustion principle with inherent capture of CO2 using combined manganese oxides that release oxygen

Andrew Ewing, ERC Advanced Grant

professor på institutionen för kemi och bioteknik, har fått 2,5 miljoner euro till ett forskningsprojekt som heter Ultrasmall Chemical Imaging of Cells and Vesicular Release (Nanocellimag). Startar 2011 och pågår till 2016.

Följ projektet via EU: Ultrasmall Chemical Imaging of Cells and Vesicular Release

Per Delsing, ERC Advanced Grant

professor i fysik, har fått 2,5 miljoner euro för forskning som handlar om ny teknik för att göra kvantoptiska experiment, som ger möjligheter att "leka med enstaka fotoner", det vill säga partiklar av ljus. Forskningsprojektet heter Quantum optics with microwave photons, building a tool-box based on superconducting technology (Quomp) och pågår 2010–2015.

Följ projektet via EU: Quantum optics with microwave photons building a tool-box based on superconducting technology

Jens Nielsen, ERC Advanced Grant

professor i systembiologi på institutionen för kemi och bioteknik, har fått 2,5 miljoner euro för forskning som går ut på att få celler att producera kemikalier effektivare än idag genom att designa effektiva cellfabriker, särskilt för jäst. Forskningsprojektet heter Industrial Systems Biology of Yeast and A. oryzae (Insysbio) och pågår 2010–2014.

Följ projektet via EU: Industrial Systems Biology of Yeast and A. oryzae

Christian Forssén, ERC Starting Grant

på institutionen för , har fått 1,3 miljoner euro till ett femårigt forskningsprojekt inom teoretisk kärn- och atomfysik för att ta fram teoretiska modeller för att beskriva vissa kvantfysikaliska system. Projektet heter Ab initio approach to nuclear structure and reactions (++) (ANSR). Pågår 2009–2014.

Följ projektet via EU: Ab initio approach to nuclear structure and reactions (++)

Owe Orwar, ERC Advanced Grant

professor i nukleär teknik, har fått drygt 2 miljoner euro för forskning om komplex kontroll av mjuka material på nanoskala som är en kombination av kemi, fysik och biologi. Forskningsprojektet heter Soft Matter Nanotechnology to Create Life-Like Machines (SFN) och pågår 2009–2013.


Följ projektet via EU: Soft Matter Nanotechnology to Create Life-Like Machines

Bengt Nordén, ERC Advanced Grant

professor i fysikalisk kemi, har fått 1,7 miljoner euro för forskning om hur mekanisk energi kan alstras och föras över stora avstånd med hjälp av stora molekyler. Forskningsprojektet heter Supramolecular Motive Power (Sumo) och pågår 2009–2013.

Följ projektet via EU: Supramolecular Motive Power

Joakim Andréasson, ERC Starting Grant

på institutionen för kemi och bioteknik, har fått 1 miljon euro till ett femårigt forskningsprojekt om hur så kallade fotokroma molekyler kan användas vid cancerbehandling. Projektet heter Photochromic Systems for Solid State Molecular Electronic Devices and Light-Activated Cancer Drugs (Photochrome). Pågår 2008–2013.

Följ projektet via EU: Photochromic Systems for Solid State Molecular Electronic Devices and Light-Activated Cancer Drugs

Taggar: