De får prestigefyllda ERC-anslag

Bild 1 av 2
Porträtt, Annika Lang
Porträtt, Witlef Wieczorek

Europeiska forskningsrådet har delat ut det prestigefyllda anslaget ERC Consolidator Grant. Två forskare från Chalmers finns bland mottagarna, Annika Lang och Witlef Wieczorek.

​Forskningsanslagen från European Research Council, ERC, ges till projekt som tacklar stora frågor inom alla vetenskapliga discipliner. Två forskare på Chalmers får i år ERC:s Consolidator Grant: Annika Lang vid institutionen för matematiska vetenskaper och Witlef Wieczorek vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap. ERC:s Consolidator Grant ​ges till forskare med 7–12 års erfarenhet sedan doktorsexamen, en vetenskaplig meritlista som visar stor potential och som har ett utmärkt forskningsförslag.

Här presenterar forskarna sina projekt:

Annika Lang utvecklar matematik för stokastiska strukturer

Osäkerhet finns överallt omkring oss. Den orsakas till exempel av ett problems själva natur – som i kvantmekanik, vår brist på exakt kunskap – som för porösa medier, eller ofullständiga mätningar – som när ett experiment utförs med bristfällig utrustning. Annika Lang utvecklar matematiska grunder och effektiva algoritmer för att möjliggöra tillförlitliga simuleringar av modeller med osäkerhet. Med ERC-anslaget ska hon och hennes team utveckla matematik för stokastiska geometrier för att lösa partiella differentialekvationer på dem. Denna unika kombination av stokastisk analys, geometri och beräkningar kommer att etablera konceptet med stokastiska mångfalder som utvecklas över tid, och effektiva simuleringar av sådana objekt.

Att arbeta tvärvetenskapligt inom matematik, men också med tillämpningar, är det jag älskar mest inom forskning.

Annika LangBiträdande professor vid Matematiska vetenskaper

– Att arbeta tvärvetenskapligt inom matematik, men också med tillämpningar, är det jag älskar mest inom forskning. Jag är väldigt glad att jag tack vare anslaget kommer att kunna fokusera på att koppla ihop olika matematiska discipliner för att skapa ny matematik och effektiva simuleringsmetoder som kommer att hitta sin väg till och användas inom tillämpningar.​

Annika Lang får 2 miljoner euro till sitt projekt.

Witlef Wieczorek utforskar kvantsammanflätning av mer massiva föremål

Kvantsammanflätning är ett begrepp som fascinerar forskare. – Det utmanar vår syn på världen som lokal och realistisk, och det stödjer också applikationer som går utöver klassiska möjligheter, så som kvantberäkningar eller mätningar som är mer precisa. Målet med forskningsprojektet är att förverkliga kvantsammanflätning mellan så kallade mesoskopiska föremål.

Det är en strävan som ingen har försökt sig på tidigare, och jag är övertygad om att vi nu har rätt experimentella verktyg till vårt förfogande

Witlef WieczorekDocent, Mikroteknologi och nanovetenskap

– Vi kommer att börja med sammanflätning av mikropartiklar vars massa kan mätas i pikogram och siktar på att utöka detta till partiklar vars massa mäts i mikrogram.* Det är en strävan som ingen har försökt sig på tidigare, och jag är övertygad om att vi nu har rätt experimentella verktyg till vårt förfogande, verktyg som vi även kommer att vidareutveckla inom projektet.

Det som kan beskrivas som hjärtat i projektet är en samling supraledande mikropartiklar som genom magnetism svävar på ett chip. Den nyfikenhetsdrivna forskningen i projektet blir möjlig genom att kombinera den tekniken med den världsledande expertis inom supraledande kvantkretsar som finns på Chalmers idag.

– Experimenten kommer att ge värdefull information för att genomföra framtida experiment som testar kvantifiering av gravitation. Vidare kan en rad sammanflätade leviterande mikropartiklar till och med leda till nya sätt att leta efter mörk materia, som utgör 85% av den totala materien i universum och som hittills inte kunnat detekteras direkt.

Witlef Wieczorek får 2 miljoner euro till sitt projekt. ​

*Ett mikrogram är en miljondels gram, och ett pikogram är i sin tur en miljondels mikrogram.

Kontakta forskarna

Annika Lang
  • Biträdande professor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper
Witlef Wieczorek
  • Avdelningschef, Kvantteknologi, Mikroteknologi och nanovetenskap