Wallenberg Scholars

Programmet Wallenberg Scholars stödjer några av de mest framgångsrika seniora forskarna vid svenska universitet. Elva forskare vid Chalmers ingår i Wallenberg Scholars-programmet.

Wallenberg Scholars-programmet initierades 2009 med målsättningen att några av landets bästa forskare skulle få ett större, fritt forskningsanslag. Anslaget är femårigt med möjlighet till förlängning av ytterligare fem år. 

80 av Sveriges bästa seniora forskare ingår i Wallenberg Scholars-programmet. Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 

Forskare vid Chalmers i Wallenberg Scholars-programmet: 

Susanne Aalto, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Här kan du snart läsa mer om Susanne Aaltos forskning hos Wallenberg-stiftelsen.

(Öppnas i ny flik)

Peter Andrekson, Mikroteknologi och nanovetenskap

Här presenteras Peter Andreksons forskning av Wallenberg-stiftelsen.

(Öppnas i ny flik)

Robert Berman, Matematiska vetenskaper

Här presenteras Robert Bermans forskning av Wallenberg-stiftelsen.

(Öppnas i ny flik)

Per Delsing, Mikroteknologi och nanovetenskap

Här presenteras Per Delsings forskning av Wallenberg-stiftelsen.

(Öppnas i ny flik)

Tünde Fülöp, Fysik

Här kan du snart läsa mer om Tünde Fülöps forskning hos Wallenberg-stiftelsen.

(Öppnas i ny flik)

Fredrik Höök, Fysik

Här presenteras Fredrik Hööks forskning av Wallenberg-stiftelsen.

(Öppnas i ny flik)

Kirsten Knudsen, Rymd-, geo- och miljövetenskap

Här presenteras Kirsten Knudsens forskning av Wallenberg-stiftelsen.

(Öppnas i ny flik)

Floriana Lombardi, Mikroteknologi och nanovetenskap

Här kan du snart läsa mer om Floriana Lombardis forskning hos Wallenberg-stiftelsen.

(Öppnas i ny flik)

Christian Müller, Kemi och kemiteknik

Här presenteras Christian Müllers forskning av Wallenberg-stiftelsen.

(Öppnas i ny flik)

Andrei Sabelfeld, Data- och informationsteknik

Här kan du snart läsa mer om Andrei Sabelfelds forskning hos Wallenberg-stiftelsen.

(Öppnas i ny flik)

Pernilla Wittung Stafshede, Life Sciences

Här presenteras Pernilla Wittung Stafshedes forskning av Wallenberg-stiftelsen.

(Öppnas i ny flik)