Dekorativ illustration.

Möt våra forskare

Chalmers är ett fullskaligt tekniskt universitet med både vetenskapligt djup och tvärvetenskaplig bredd. Nyfikenhetsdriven grundforskning är därför lika självklart som tillämpad forskning för att lösa konkreta samhällsutmaningar.

Våra forskare, lärare och doktorander forskar om allt från materiens minsta byggstenar, systembiologi och livsmedel till klimatfrågor, trafiksäkerhet och fjärran galaxer.