Halvledarforskning tilldelas prestigefyllt ERC-anslag

Bild 1 av 1
Jan Stake
Jan Stake är en av de tre svenska forskare som nu tilldelas ERC Advanced-anslag inom teknik och fysik. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Totalt tre forskare från svenska lärosäten tilldelas det prestigefyllda ERC Advanced-anslaget för forskning inom teknik och fysik. En av dessa är Jan Stake, professor i Terahertzelektronik vid institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap. Som enda forskare från Chalmers att motta anslaget 2024, får han nu sammanlagt ungefär 28 miljoner kronor för sitt forskningsprojekt inom halvledarteknologi. 

Den 11 april tillkännagavs namnen på de 255 forskare som tillsammans tilldelas 652 miljoner euro i ERC Advanced Grants. Forskningsanslagen ges till flera olika vetenskapliga discipliner och syftar till att ge ledande och seniora forskare i Europa möjligheten att med stor nyfikenhet driva ambitiösa forskningsprojekt som kan leda till betydande vetenskapliga genombrott. 
Av totalt 1829 ansökningar beviljades 255, varav 107 utgjordes av forskningsprojekt inom fältet teknik och fysik. Tre av dessa gick till forskare vid svenska lärosäten, däribland Jan Stake, professor i Terahertzelektronik vid MC2 på Chalmers. 

Stort grattis, Jan! Hur kändes det att motta den här nyheten? 
- Jag blev väldigt glad och lättad. Men jag fick läsa beskedet flera gånger innan jag vågade inse att det faktiskt var sant. Jag är tacksam för allt stöd från mina närmaste kollegor och från Chalmers under hela processen.

Kan du berätta lite om forskningsprojektet?
- Projektet ”far-infrared semiconductor electronics” bygger på att kombinera fördelar hos två olika halvledarteknologier för att nå en svårtillgänglig del av det elektromagnetiska spektrumet (2 - 5 THz). Målet är att bygga en superkänslig radiomottagare för 4.7 THz, en mottagare som skulle kunna användas för att mäta förekomsten av atomärt syre i övre delen av atmosfären. Når vi dit så tror jag att projektet kan möjliggöra nya vetenskapliga rymdinstrument som kan ge oss bättre kunskap om viktiga processer i atmosfären som påverkar vårt klimat.

Vad betyder det här anslaget för din forskning?
- Det betyder mycket, framför allt betyder det ett långsiktigt lugn och en ekonomisk trygghet som gör att vi kan fokusera helhjärtat och på sikt förhoppningsvis åstadkomma ännu mer intressanta resultat.

Tack och, igen, grattis! 

Läs mer om ERC Advanced grants  här

Jan Stake
  • Professor, Terahertz- och millimetervågsteknik, Mikroteknologi och nanovetenskap

Skribent

Lovisa Håkansson