almgren_Magnus_Almgren

Magnus Almgren

  • Programansvarig, Elektroteknik, datateknik, IT samt Industriell ekonomi
  • Docent, Dator- och nätverkssystem, Data- och informationsteknik