marhultm_Martin_Hultman

Martin Hultman

  • Forskare, Science, Technology and Society, Teknikens ekonomi och organisation
0

Jag har i tjugo års tid forskat tvärvetenskapligt utifrån djup kunskap inom energi-, klimat- och miljö. Mina studier berör livet, de handlar om vår existens här på jorden. Hur kan vi transformera våra samhällen för att leva våra liv inom planetens gränser?

Jag granskar våra industrimoderna värderingar, praktiker, resursutnyttjande och infrastrukturer vilka leder till utsläpp som hinder för transformation (intressebaserad och ideologisk klimatförnekelse & industrimoderna maskuliniteter m.m.). Även de ekomoderna lösningsförslagen förhåller jag mig kritisk till då de inte levererat på sina löften (vätgas, bränsleceller, ekomoderna maskuliniteter, responsförnekelse m.m.).

Min utforskning av transformativa praktiker med stor hävstångseffekt gör jag både i medskapande interventioner och utvärderande reflektioner (ekoprenörer i cirkulära ekonomier, ekologiska maskuliniteter, ekopedagogik, naturens rättigheter m.m.).

Hultman har tilldelats Vattenfalls Marie Nissers stipendium 2014, utsetts till Framtidens forskningsledare av Formas 2018, valts ut som den mest inflytelserike akademiker i Göteborgs universitetsvärld 2019 samt tilldelats utmärkelsen årets alumn 2021 vid Linköpings universitet. Han leder det globala forskarnätverket Centre for Studies of Climate Change Denial (CEFORCED) och är med i ledningsgruppen för det internationella forskningsprojektet Empower All.