ARKITEKTUR OCH TEKNIK

Översikt

  • Engelskt namnARCHITECTURE AND ENGINEERING
  • ProgramkodTKATK
  • Omfattning300 Högskolepoäng
  • Läsår2019/2020
  • UtbildningsnivåGrundnivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2019/2020

Programplanen är fastställd 2019-02-20 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Kursen innehåller tema Miljö och hållbar utveckling 1 hp
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • *: Modulen omfattar undervisning i annan period
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.