Kursplan för Inledande matematisk analys

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroductory course in calculus
 • KurskodMVE595
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58137
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0119 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 31 Okt 2019 em SB_MU
 • 09 Jan 2020 fm SB
 • 28 Aug 2020 fm J
0219 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Kursen skall på ett logiskt och sammanhängande sätt ge de kunskaper i grundläggande matematisk analys som är nödvändiga för övriga kurser inom Samhällsbyggnadsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
 • definiera och använda begreppet funktion och därmed sammanhängande begrepp.
 • definiera och identifiera olika egenskaper som hör ihop med funktioner, såsom växande, avtagande, injektiv, maximum, minimum (globala och lokala).
 • definiera inverterbarhet och invers, samt invertera en funktion.
 • arbeta med de grundläggande elementära funktionerna och vara bekant med deras egenskaper och tillhörande räknelagar.
 • förstå och använda begreppet gränsvärde av en funktion då variabeln går mot ett ändligt tal och då variabeln går mot plus eller minus oändligheten samt motsvarande för oegentliga gränsvärden.
 • härleda de viktigaste ¿standardgränsvärdena" och utnyttja räknelagar och standardgränsvärden¿ för att beräkna nya gränsvärden.
 • definiera begreppet kontinuitet, att tillämpa satsen om mellanliggande värde och satsen om existens av största och minsta värde för funktioner som är kontinuerliga på slutna, begränsade intervall.
 • definiera begreppen deriverbar funktion och derivata och ge tolkningar av betydelsen av derivatan, bland annat för att beskriva tillväxthastigheter.
 • tillämpa deriveringsregler, både generella regler och regler för de elementära funktionerna.
 • bestämma tangent och normal till en funktionsgraf.
 • använda derivata för att göra linjära approximationer.
 • med utgångspunkt i medelvärdessatsen analysera derivatans betydelse för funktioners växande och avtagande, samt att dra slutsatser av derivatans teckenväxlingar.
 • använda derivatan för att lösa ekvationer numeriskt, speciellt då Newtons metod.
 • använda och tolka högre ordningens derivator, speciellt andraderivator och deras betydelse för konvexitet/konkavitet.
 • genomföra grafritning med stöd av derivata och andraderivata, och därvid också bestämma eventuella asymptoter.
 • lösa tillämpade max-min-problem med stöd av derivata.
 • uppfatta begreppet integral via area och approximerande summor.
 • uppfatta integralen som ett gränsvärde av Riemannsummor, att använda detta för att härleda integralformler såsom skivformeln.
 • medelvärdessatsen för integraler och integralkalkylens huvudsats.
 • teknik (t ex partiell integration, variabelbyte och partialbråksuppdelning) för att beräkna primitiva funktioner till vissa elementära funktioner och att använda dessa för beräkning av integraler med insättningsformeln.
 • använda numeriska metoder för att beräkna integraler.
 • grunderna i Matlab, och att tillämpa Matlab på något ur kursens innehåll.

Innehåll

 • Funktionsbegreppet
 • Gränsvärde och kontinuitet, satser om kontinuerliga funktioner
 • Derivata och deriveringsregler
 • Elementära funktioner och deras derivator
 • Medelvärdessatsen
 • Inversa funktioner, logaritmer och arcusfunktioner
 • Kurvkonstruktion
 • Extremvärdesproblem
 • Numerisk ekvationslösning
 • Summor och integraler
 • Analysens huvudsats, primitiva funktioner
 • Integrationsmetoder
 • Tillämpningar på integraler: Area och volym.
 • Grunderna i Matlab

Organisation

Kursen består av följande lärandeaktiviteter: Föreläsningar, räkneövningar samt datorövningar.

Litteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

För att bli godkänd på kursen krävs:
- godkänd skriftlig tentamen
- godkänd datorövning

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-01-08: Plats Plats ändrat från SB Multisal till Samhällsbyggnad av annbe
   [2020-01-09 4,5 hp, 0119]
  • 2019-09-20: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2020-01-09 4,5 hp, 0119]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-10-31 4,5 hp, 0119]