Kursplan för Beräkningsmatematik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-18 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputational mathematics
 • KurskodMVE450
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58132
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inledande matematisk analys

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Kursen skall på ett logiskt och sammanhängande sätt ge de kunskaper i numeriska metoder och beräkningsmatematik som är nödvändiga för övriga kurser inom Samhällsbyggnadsteknik.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • använda MATLAB som ett verktyg för numeriska beräkningar och visualisering vid problemlösning i ingenjörsarbete.
 • tillämpa numeriska metoder för att hitta nollställen till funktioner, beräkna integraler och för att lösa differentialekvationer.
 • redogöra för, och tillämpa, välkända metoder för att lösa differentialekvationer av första ordningen som är separabla eller linjära, samt kunna lösa linjära differentialekvationer av högre ordning med konstanta koefficienter.
 • skriva om en differentialekvation av högre ordning som ett system av första ordningen och sedan lösa dessa numeriskt.
 • från löpande text sortera ut och ställa upp en matematisk modell, i form av en eller flera differentialekvationer med eventuella begynnelsevärden eller randvärden.
 • använda Symbolic Math Toolbox i MATLAB för enklare symboliska beräkningar.

Innehåll

 • Programsystemet MATLAB: Desktop Layout och hjälpfunktionen. Aritmetik, tilldelning, variabler och standardfunktioner. Skriptfiler och funktionsfiler. Grafik. Enklare programmering och programstrukturer. Datoraritmetik. Hantering av datafiler.
 • Numerisk beräkning av nollställen. Numerisk integrering och numerisk lösning av differentialekvationer.
 • Tillämpningar på integraler: Kurvlängd, rotationskroppars area, tyngdpunkt.
 • Differentialekvationer av 1:a ordningen, separabla och linjära. Andra ordningens differentialekvationer. System av differentialekvationer.
 • Symbolic Math Toolbox i MATLAB: Symboliska beräkningar. Algebra, analys, lösning av ekvationer.

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar och datorövningar.

Litteratur

Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Obligatoriska laborationsuppgifter och inlämningsuppgifter..
Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-06-17: Examinator Examinator ändrat från Stefan Lemurell (sj) till Katarina Blom (blom) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]