HÅLLBARA ENERGISYSTEM, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnSUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR
 • ProgramkodMPSES
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2023/2024
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2023/2024

Programplanen är fastställd 2023-02-05 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Obligatoriskt valbara: BOM175, MEN115, TME210 och TEK465 väljs år 2 (BOM175, EEN215, ENM045, ENM125, KKR073, KVM071, MEN031, MEN115, SEE030, SEE140, SEE160, TEK465, TME085, TME160, TME210, TRA205) 5 av kurserna krävs för examen
 • 2 Kursen innehåller tema MTS 7,5 hp
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period