Kursplan för Omställning av energisystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnergy transitions
 • KurskodSEE160
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeEnergi- och miljöteknologi, Maskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 39125
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Studenterna ska ha dokumenterad beräkningsfärdighet, grundläggande kunskap om energiomvandling samt ha genomgått chalmerskursen Framtida hållbara energisystem eller motsvarande från annat universitet.

Syfte

Kursens syfte är att förbättra studenternas förståelse av förändringar och kontinuitet i energisystem och utrusta studenderna med de senaste verktygen för att förklara, mäta och utvärdera förändringstakten av energiomställningar till ett mer hållbart samhälle. Fokus ligger på att lära sig analysera energiomställningar ur olika perspektiv och använda olika typer av kunskap för att bedöma genomförbarheten av snabba omställningar. En specifik tonvikt läggs på metoder för att utvärdera ny teknik på olika utvecklingsnivåer – från förstadie (t.ex. vätegas) till pilotfasen (t.ex. CCS) till redan bred användning (t.ex. sol och vindkraft).

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • kunna analysera energiomställningar ur teknoekonomiska, sociotekniska och politiska perspektiv med hjälp av nyckel begrepp lämpliga för varje perspektiv
 • kunna beskriva och kartlägga den kausala likheten mellan energiomställningar över flera perspektiv (teknoekonomiska, sociotekniska och politiska)
 • kunna använda och tillämpa principer för att identifiera analogier (sammanhang, sektoriella, teknologiska) och använda flera bevis för att utvärdera genomförbarheten av nuvarande eller planerade omställningar
 • kunna diagnostisera olika faser av energiomställningar och mäta deras hastighet med hjälp av en metod som är lämplig för utvecklingsnivån för en specifik teknik
 • artikulera styrkorna och svagheterna hos olika mått för att mäta hastigheten på energiomställningar
 • förstå utmaningen med att prognosera omställingar och begränsningarna för olika typer av projektioner (t.ex. prognoser, visioner, planer och scenarier) och kunna relatera empiriska observationer till långsiktiga modelleringsresultat

Innehåll

I den här kursen lär sig studenterna hur man använder olika typer av empiriska bevis för att utvärdera historiska och pågående energiomställningar för att bättre förstå resultatet av framtidsorienterade projektioner.

Kursen omfattar tre huvudteman: det första är hur man beskriver och analyserar energiomställningar ur olika perspektiv (teknoekonomiska, sociotekniska, politiska). Under detta tema lär sig eleverna hur de huvudsakliga disciplinerna som hanterar energiomställningar förklarar förändring och kontinuitet i energisystem.

I det andra temat lär sig eleverna hur man identifierar kausala likheter mellan olika förändringar i energisystem. Många av de förändringar i energisystem som krävs för att möta klimatförändringarna är oöverträffade i sin takt och omfattning och involverar användning av teknik som ännu inte är kommersiell. Här lär sig eleverna principerna för att identifiera lämpliga analogier och utvecklar färdigheter för att karakterisera skillnaden mellan relevanta analogier och målförändringen.

Slutligen, i det tredje temat, lär sig eleverna hur man mäter energiomställningar och tekniska förändringar. Här introduceras eleverna för olika modeller av S-kurvor och deras parametrar. Eleverna lär sig styrkorna och svagheterna hos olika mätetal för att mäta hastigheten på energiövergångar och hur man tillämpar dessa mätvärden för att mäta takten i energiövergången och jämföra denna hastighet med den förändring som krävs för att nå klimat- och energimål.

Organisation

Kursen innehåller: föreläsningar, övningar, ett grupparbete och en hemtentamen. Föreläsningarna introducerar studenterna till verktyg och metoder för att bedöma framtida energiomställningar. Övningarna ger eleverna praktisk erfarenhet av nyckelmetoder för att utvärdera övergångar. I projektet tillämpar studenterna sina kunskaper för att bedöma takten och dynamiken i ett specifikt omställningsfall samt dess potential för acceleration.-

Litteratur

Litteratur görs tillgänglig på kursens websida under kursens gång.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kraven för att bli godkänd på kursen är:

 • godkända övningar och projekt (4,5 hp);
 • godkänt hemtentamen (3 hp)

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-03-14: Block Block B tillagt av Examinator
   [Kurstillfälle 1]