Kursplan för Förnybar elproduktion

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnRenewable power production
 • KurskodEEN215
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Energi- och miljöteknologi
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 39127
 • Max antal deltagare50 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0123 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Övning 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
0323 Projekt 2,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp2,5 hp0 hp0 hp0 hp
0423 Tentamen 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Mar 2024 fm J
 • 07 Jun 2024 fm J
 • 28 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Hållbara elkraftsystem och Framtida hållbara energisystem eller motsvarande.

Syfte

Målet med kursen är att visa och lära studenterna hur förnybar elproduktion tekniskt fungerar. Kursen kommer att beskriva hur vatten-, vind- och solkraft fungerar men fokus kommer att vara på vind- och solkraft. Förutom de tidigare nämnda energislagen, kommer framtida förnybara energislag såsom vågkraft att behandlas. Kursen kommer också att ta upp utmaningar och möjligheter med att integrera förnybar elproduktion i elnätet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Förklara tekniska funktioner och kännetecken hos viktiga förnybara tekniker, med fokus på vind- och solkraft.
Beskriva aerodynamiska begränsningar och beräkningar kopplat till vindkraftverk.
Förklara den grundläggande utformningen av solkraft, med fokus på solceller dess moduler, verkningsgrad och material.
Kunna beräkna elproduktion vid olika förhållanden och laster för vatten-, vind- och solkraft.
Förstå vilka elektriska komponenter som används i förnybar elproduktion.
Förstå reglering, transienta problem och hur varierbar elproduktion kan integreras i elnätet och kopplas till variationshantering.

Innehåll

Det huvudsakliga innehållet i kursen är:

Vattenkraft
Kursen kommer att förklara hur vattenkraft fungerar, vilka olika sorters turbiner det finns, hur dessa fungerar och deras för- och nackdelar. Kursen inkluderar också hur vattenkraft påverkar miljön och samhället.

Vindkraft
Kursen kommer att förklara hur vindkraftverk fungerar. Fokus kommer att vara på verkens tekniska funktion och elproduktionen, men kursen kommer även att ta upp hur vindkraft påverkar miljö och samhälle. De olika stödtjänster som vindkraftverk kan leverera kommer också att introduceras i kursen.

Solkraft
Kursen kommer att förklara hur solkraft fungerar. Fokus kommer att vara på elproduktion från solceller, men kursen kommer även att ta upp andra sorters solkraft. De olika stödtjänster som solceller kan leverera kommer också att introduceras i kursen.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, datorövningar, laborationer, studiebesök och ett kortare projektarbete.

Föreläsningar
Föreläsningar ges om alla ämnen inom det huvudsakliga innehållet i kursen. Flera
gästföreläsare kommer att medverka i kursen.

Datorövningar
Flera obligatoriska datorövningar kommer att utföras i kursen.

Laborationer
Test och utvärdering av drift av vindkraftverk, en praktisk 4h laboration, kommer att göras under kursen.
Test och utvärdering av en solcell, en praktisk 4h laboration, kommer att göras under kursen.

Studiebesök
Ett studiebesök kopplat till förnybar elproduktion kommer att hållas under kursen.

Projektarbete
Studenterna ska arbeta i grupp och välja ett intressant ämne inom vind- eller solkraft där de fördjupar sig i ämnet genom att använda vetenskapliga källor. Studenterna ska skriva en rapport inom ämnet samt presentera det på ett seminarium i slutet av kursen.

Litteratur

-

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen av kursen kommer att bestå av flera moment:
Skriftlig examination 2 hp. Betyg: Underkänt, 3, 4 or 5.
Laboration 1,5 hp. Betyg: godkänd/underkänd.
Datorövningar 1,5 hp. Betyg: godkänd/underkänd.
Projektarbete 2,5 hp. Betyg: Underkänt, 3, 4 or 5.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-03-31: Block Block ändrat från B till A av Schemagruppen
   [Kurstillfälle 1]
  • 2023-03-31: Block Block B tillagt av Schemagruppen
   [Kurstillfälle 1]