Kursplan för Terresternavigation och sjömanskap

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTerrestrial navigation and seamanship
 • KurskodSJM005
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75136
 • Max antal deltagare120
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
 • 24 Okt 2023 em L_DATA
 • 03 Jan 2024 em L_DATA
 • 21 Aug 2024 em L_DATA
0216 Övning, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0316 Tentamen, del C 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 08 Jan 2024 em L_DATA
  • 03 Apr 2024 em L_DATA
  • 27 Aug 2024 em L_DATA
  0416 Övning, del D 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0516 Projekt, del E 1,5 hp
   Betygsskala: UG
   1,5 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Inga.

    Syfte

    Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper för att med ett mindre fartyg kunna navigera i kustfarvatten med terresta metoder. Vidare ges grundläggande kunskaper inom sjömanskap för att kunna hantera ett mindre fartyg.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    1. Agera i enlighet med Chalmers Etikpolicy gällande studenter
    2. Kunna morse och flaggsignalering i enlighet med international code of signals
    3. Förklara positionsbestämning med terrestra ortlinjer och dess noggrannhet.
    4. Visa förmåga att bestämma position med hjälp av terrestra ortlinjer.
    5. Beskriva symboler och ljuskaraktärer i sjökort/ENC och nautiska publikationer.
    6. Förklara korrektion av sjökort/ENC och publikationer
    7. Visa förmåga att göra ström- och avdriftskonstruktioner i sjökort med tidvatten.
    8. Visa förmåga att utföra tidvattenberäkningar i alla hamnar
    9. Tolka och tillämpa de internationella sjövägsreglerna i enkla trafiksituationer
    10. Visa förmåga att bestämma magnetkompassen fel och applicera dessa i navigationen.
    11. Förbereda och genomföra en reseplanering skärgårdsavsnitt.
    12. Använda visuella- och radarmetoder för säker navigation i kustnära farvatten och skärgårdsavsnitt (m.h.a. frimärken, enslinjer, navigationslinje, parallell-index).
    13. Beskriva bemanning och vaktgång på ett modernt fartyg i olika situationer samt vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar som vilar på respektive befattning
    14. Beskriva och tillämpa procedurer och identifiera risker vid däcksarbete i samband med förtöjnings- och ankringsmanövrar samt göra en förtöjningsplan
    15. Beskriva procedurer och risker vid däcksarbete i samband med koppling av bogserbåtar
    16. Beräkna tid och utrymme som krävs för kursändring i öppet vatten
    17. Beskriva propellerns, rodrets och bogpropellerns funktion och begränsningar
    18. Beskriva ett fartygs manöveregenskaper utifrån dokument som finns på en fartygsbrygga och beskriva hur dessa egenskaper ändras i olika förhållanden
    19. Beskriva hur fartygets kurs och fart måste anpassas då fartyget befinner sig i hårt väder
    20. Hantera initialt, på ett korrekt sätt, nödsituationer som kan uppstå, bland annat vid man över bord, grundstötning och kollision
    21. Beskriva hur ett fartygs underhåll planeras och organiseras, verktyg för underhållsarbete, förarbete och genomförande av målning och smörjning

    Innehåll

    - Teorin bakom positionsberäkningar m.h.a av fyrar, sjömärken, seglad distans och GPS
    - Planering av en resa ifrån A till B
    - Segling i farvatten och förhållande med ström och avdrift
    - Tidvatten teori och beräkningar
    - Instrumentkunskap
    - Genomförande av navigering i simulator
    - Bryggtjänst
    - Förtöjning och ankring
    - Fartygsmanövrering
    - Nödsituationer
    - Fartygsunderhåll

    Organisation

    Föreläsningar, övningar, simulatorpass och projektuppgifter.

    Litteratur

    Navigation Advanced 2nd edition, N.Anwar, ISBN 978-1-85609-627-0
    Båtkörkortet, Borg, ISBN 9789172235915

    Sjömanskap, 2012, Jure förlag och/eller ISBN 9789172234949
    Sjötrafikföreskifter m.m. ISBN 9789172237438

    Kort 1, ISBN 9789198511864 (ev. digital pdf)

    Övningskort Uv förare väst nr. 931/9313
    Övningskort 5055

    Examination inklusive obligatoriska moment

    LP1

    Del 0116: Skriftlig tentamen, omfattar lärandemål 3-6, 9, 13, 17, 18 (Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd (U), 3,0hp)
    Del 0216: Övning, godkänd dugga 1/besticksprov samt godkänt deltagande på simulatorpass 1-3, omfattar lärandemål 1, 4-6 och 12, (1,5hp)

    LP2

    Del 0316: Skriftlig tentamen, omfattar alla lärandemål (Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd (U), 4,5hp)
    Del 0416: Övning, dugga 2 samt godkänd körning på simulatorpass 6, omfattar lärandemål 2, 4, 9, 11, 12, (1,5hp)
    Del 0516: Övning, godkänt projektarbete 1-3, godkänt deltagande på praktisk övning, ticking 1-6 och simulatorpass 4-5, omfattar lärandemål 11 och 13-14 (1,5hp)

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

    STCW