Kursplan för Trafiksituationer

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCollision avoidance
 • KurskodSJM016
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75167
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Övning, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0223 Tentamen, del B 0,5 hp
  Betygsskala: UG
  0,5 hp
   0323 Tentamen, del C 2,5 hp
   Betygsskala: UG
   2,5 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

    SJM005 Terresternavigation och sjömanskap

    Syfte

    Kursen syftar till att ge studenten grundläggande färdigheter för att kunna hantera trafiksituationer till sjöss och undvika kollision.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    1 Förstå de internationella sjövägsreglerna (COLREG)
    2 Tillämpa de internationella sjövägsreglerna genom att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer
    3 Förklara och jämföra information ifrån visuella- och radarobservationer
    4 Förklara ARPA och/eller Target Tracking utrustningens funktion samt begränsningar
    5 Utvärdera radarekon i såväl sann som relativ rörelse
    6 Tillämpa användandet av dagböcker för navigering

    Innehåll

    - Analys av trafiksituationer
    - Internationella sjövägsreglerna
    - Manuell radarplotting
    - Funktion och begränsningar för radarns ARPA och/eller Target Tracking-funktion
    - Radarteori
    - Dagböcker

    Organisation

    Föreläsningar
    Övningar
    Simulatorövningar
    Skriftlig examen

    Litteratur

    Anges i kurs-PM

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Moment 0123 Övning, del A Godkända simuleringar med tillhörande uppgifter (examinerar lärandemål 2-6) Digital dugga (lärandemål 1) Praktiskt kompetenstest i simulator (examinerar lärandemål 2-6) Moment 0223 Tentamen, del B Digitalt prov på sjövägsregler (examinerar lärandemål 1) Moment 0323 Tentamen, del C Skriftlig tentamen (examinerar lärandemål 3-5)

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

    STCW