Kursplan för Oceannavigering

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOcean navigation
 • KurskodSJO775
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75156
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 29 Maj 2024 fm L_DATA
 • Kontakta examinator
 • 29 Aug 2024 fm L_DATA
0212 Övning, del B 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJM001 Nautisk matematik
  SJM005 Terresternavigation och sjömanskap
  SJM020 Meteorologi och oceanografi

  Syfte

  Att ge studenten kunskap om oceannavigering, framförallt inom astronomisk navigation, storcirkelnavigering samt weather routing.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Beräkna sin position och kontrollera fartygets kompasser med hjälp av himlakropparna samt bedöma noggrannheten i resultatet.
  2. Använda weather routing programvara
  3. Planera en oceanpassage med avseende på tid, väderprognos och statistik.
  4. Beräkna olika storcirkelrutter.

  Innehåll

  Astronomisk navigation
  Navigationshistorik och bakomliggande teori, repetition av jordens koordinatsystem, sfärisk trigonometri, tidberäkningar, astronomiska ortlinjer och positionering samt kompasskontroll m.h.a. himlakroppar.

  Storcirkelnavigering
  Sfärisk trigonometri, koordinatsystem, loxodromer, ren storcirkelnavigering, vertex, kompositsegling.

  Weather routing/passage plan
  Väderkartor, väderprogramvara, områden med is, oceanpassage

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och projektuppgifter samt obligatoriska tester på webbaserad lärplattform.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Del 0112

  Typ                                     Skriftlig Individuell tentamen (Slutbetyg: I skala 3-5)

  Lärandemål                        Examinerar lärandemål 1-4

  Innehåll                               Solhöjd, kompasskontroll, positionsbestämning, plotting och storcirkelberäkningar

  Hjälpmedel vid tentamen   Transportörer, passare och godkänd miniräknare

   

  Del 0212

  Typ                                     Simulatorkörning Weather routing lab, Godkänd

  Lärandemål                        Examinerar lärandemål 2

  Innehåll                              Användande av weatherrouting programvara

   

  Typ                                     Projektuppgift, Godkänd

  Lärandemål                        Examinerar lärandemål 3-4

  Innehåll                              Reseplanering över ocean med avseende på tid, väderprognos och statistik.

   

  Typ                                     Övningspresentation, 66% godkänd Ticking per tillfälle 

  Lärandemål                        Examinerar alla lärandemål 1-4

  Innehåll                               Alla kursmål


  Typ                                     Praktisk sextant-övning, Godkänd

  Lärandemål                        Examinerar lärandemål 1

  Innehåll                               Öva handhavande, avläsning och inställning av sextant.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  STCW