Kursplan för Sjövägsregler

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCollision avoidance
 • KurskodSJO887
 • Omfattning1,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83120
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Övning, del A 1 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1 hp0 hp0 hp0 hp
0223 Tentamen, del B 0,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Mar 2024 em L
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM005 Terresternavigation och sjömanskap

Syfte

Syftet med kursen är att ge kunskap och färdigheter i hanterandet av radar, ARPA och AIS-funktioner för att undvika kollisioner.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1 Förstå de internationella sjövägsreglerna (COLREG)
2 Tillämpa de internationella sjövägsreglerna genom att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer
3 Förklara och jämföra information ifrån visuella- och radarobservationer
4 Förklara ARPA och/eller Target Tracking utrustningens funktion samt begränsningar
5 Utvärdera radarekon i såväl sann som relativ rörelse

Innehåll

- Analys av trafiksituationer
- Internationella sjövägsreglerna
- Manuell och automatisk radarplotting 
- Funktion och begränsningar för radarns ARPA och/eller Target Tracking-funktion


Organisation

Föreläsningar
Övningar
Simulatorövningar


Litteratur

Anges i kurs-pm.

Examination inklusive obligatoriska moment

Moment 0123 Övning, del A Godkända simuleringar med tillhörande uppgifter (examinerar lärandemål 2-5) Digital dugga (lärandemål 1) Praktiskt kompetenstest i simulator (examinerar lärandemål 2-5) Moment 0223 Tentamen, del B Digitalt prov på sjövägsregler (examinerar lärandemål 1)

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-02-28: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av Lars Telestam
   [2024-06-04 0,5 hp, 0223] Ges av institution
  • 2024-02-28: Institutionstenta Ändrat till institutionstenta av Lars Telestam
   [2024-08-23 0,5 hp, 0223] Ges av institution
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-11-27: Examinator Examinator ändrat från Johan Cimbritz (zimpa) till Jonas Wodelius (sk98anjo) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]