Kursplan för Manövrering och navigering i begränsade farvatten

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShiphandling and navigation in confined waters
 • KurskodSJM080
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75118
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
  0218 Laboration, del B 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser: SJM005 Terresternavigation och sjömanskap SJM015 Trafiksituationer SJM030 Komplexa trafiksituationer SJM060 Navigationssystem.

   Syfte

   Kursen syftar till att ge studenterna... - God kunskap och färdigheter att planera, genomföra samt övervaka en resa i begränsade farvatten. - God kunskap om olika fartygstypers manöveregenskaper och den inverkan som yttre faktorer och företeelser inom fartyget har på dessa. - God kunskap om olika framdrivnings- och styrningsarrangemang. - Färdigheter att manövrera fartyg med och utan bogserbåtar i en simulerad och verklig miljö. - Fördjupat kunskap av olika MOB manövrar.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Värdera IMOs manövreringstester och deras syfte. - Förklara de grundläggande hydrodynamiska krafterna som påverkar ett fartygsskrov. - Förklara krafterna som påverkar fartygsmanövreringen. - Värdera olika manövreringsutrustningar inklusive deras egenskaper samt användning. - Manövrera ett fartyg i begränsade farvatten under olika förhållanden i en simulerad miljö. - Planera resan i begränsade farvatten på papperskort och ECDIS - Genomföra och övervaka ett fartygs säkra framförande i begränsade farvatten med stöd av moderna navigationssystem samt hantering systembortfall - Beskriva förberedelse och manöver vid tagande/lämnande av lots. - Ta emot och förstå samt själv kunna kommunicera information rörande fartygets framförande med andra fartyg, VTS-operatörer, kuststationer och lotsar. - Beskriva och förklara bogserbåtsanvändning i fartygsmanövrering. - Värdera olika MOB manöver enligt IAMSAR Vol.III. - Kunna tillämpa COLREGs

   Innehåll

   Enligt STCW-Code Table A-II/2: Manoeuvre and handle a ship in all conditions. Kursen tillhandahåller föreläsningar, simulatorövningar och praktisk fartygsmanövrering. Föreläsningarna täcker följande ämnen:

   - IMO manövertester, manövreringsinformation ombord.
   - Tillämpad hydrodynamik och pivotpunkten.
   - Konstant girradie, kontrollerade girar, planering, utförandet och övervakningen av en resa i begränsade farvatten.
   - Övervakningen i enlighet med navigator/co-navigator princip.
   - Framdrivnings och manövreringssystem och deras egenskaper.
   - Tilläggning, avgång, ankring.
   - Manövrering i grunt vatten, interaction.
   - Vind och strömpåverkan.
   - Fartygsmanövrering i begränsade farvatten.
   - Bogserbåtsanvändning.
   - IAMSAR Vol.III, MOB manöver.
   - COLREG's

   Organisation

   Kursen utgörs av föreläsningar, simulatorövningar (NOS/BOS), desk top simuleringar (WebSeaman) och praktisk manöverträning på ett övningsfartyg. Samtliga simulator och praktiska övningar är obligatoriska.

   Litteratur

   Kurslitteraturen finns tillgänglig på kurshemsidan.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Del A: Skriftlig tentamen. 60% 
   Del B: Simulatorövningar och COLREG-test Slutbetyget bestäms av betyget på den skriftliga tentamen (del A).

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   STCW