Kursplan för Fartygsförlagd utbildning med nautisk inriktning, block 2

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOn board training and studies with a nautical profile, period 2
 • KurskodSJO762
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75111
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Övning, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0211 Övning, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0311 Övning, del C 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75143
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Övning, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0211 Övning, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0311 Övning, del C 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 3

  • Undervisningsspråk Svenska
  • Anmälningskod 75131
  • Max antal deltagare60
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0111 Övning, del A 0 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
  0211 Övning, del B 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
  0311 Övning, del C 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Kurstillfälle 4

   • Undervisningsspråk Svenska
   • Anmälningskod 75116
   • Max antal deltagare60
   • Sökbar för utbytesstudenterNej
   • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

   Poängfördelning

   0111 Övning, del A 0 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
   0211 Övning, del B 7,5 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
   0311 Övning, del C 7,5 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Kurstillfälle 5

    • Undervisningsspråk Svenska
    • Anmälningskod 75153
    • Max antal deltagare60
    • Sökbar för utbytesstudenterNej
    • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

    Poängfördelning

    0111 Övning, del A 0 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
    0211 Övning, del B 7,5 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp
    0311 Övning, del C 7,5 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp

     Examinator

     Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

     Behörighet

     Grundläggande behörighet för grundnivå
     Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

     Särskild behörighet

     Samma behörighet som det kursägande programmet.
     Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

     Kursspecifika förkunskaper

     Innehar giltigt intyg för Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety).

     Innehar godkänt läkarintyg för sjöfolk, samt ha avklarat 15 hp inom programmet enligt beslut C 2018-0350.

     Undantag från förkunskapskraven kan göras efter särskild granskning.

     Syfte

     Föreläsningarna syftar till att förbereda studenterna inför deras praktik och ge studenterna nödvändig kännedom om livet till sjöss för att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig den fartygsförlagda utbildningen. Praktiken syftar till att utbilda/öva studenten i praktisk färdighet av tidigare erhållna teoretiska kunskaper under driftförhållande ombord i handelsfartyg i enlighet med STCW-konventionens krav samt att erhålla den sjötid som erfordras enligt Transportstyrelsen (TSFS 2011:116) för att erhålla behörighet såsom fartygsbefäl.

     Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

     Generella lärandemål för all fartygsförlagd utbildning - Behärska sådan praktisk kunskap, erfarenhet och skicklighet som krävs för att tjänstgöra som befäl på handelsfartyg Efter avslutad kurs skall studenten kunna: - Visa kunskap om och förmåga att avgöra fartygets position genom terrestra observationer - Visa kunskap om och förmåga att avgöra fartygets position med hjälp av elektroniska hjälpmedel - Demonstrera kunskap om och förmåga att använda sjökort (inkl. ECDIS) samt andra nautiska publikationer - Demonstreara kunskap om och förmåga att använda information från Radar (inkl. ARPA) - Demonstrera kunskap om och förmåga att använda ekolod och att använda/tolka informationen korrekt - Demonstrera kunskap om och förmåga att använda både magnet- och gyrokompass, bestämma deras fel genom terrestra medel - Visa förståelse för och förmåga att använda fartygets styrsystem - Inhämta och tolka väderrapporter från olika källor - Visa förståelse för och tillämpa COLREG - Demonstrera kunskap om och förståelse för nödrutiner ombord - Demonstrera kunskap om fartygsmanövrering och visa förståelse hur fartyget kan påverkas av vind och ström - Visa kunskap om lasthantering - Visa förståelse för och förmåga att använda fartygets livräddnings- och brandbekämpningsutrustning - Demonstrera kunskap om fartygets underhållssystem och visa förmåga att kunna genomföra relevant underhållsarbete ombord - Demonstrera grundläggande kunskaper om fartygets huvud- och hjälpmaskin - Visa kunskap om och förmåga att hantera fartygets ballastsystem
     - Beskriva och dokumentera en arbetsprocess (engelska)

     Innehåll

     - Föreläsningar - Praktik

     Organisation

     Perioden med fartygsförlagd utbildning föregås av ett antal föreläsningar. Redovisning/examination sker under perioden efter fartygsförlagd utbildning. The period of on board training is preceded by a number of lectures. Examination is done after the period of on board training.

     Litteratur

     Se kurshemsidan

     Examination inklusive obligatoriska moment

     0111, Del A - Deltagit i obligatoriska moment samt genomfört skrivuppgift enligt instruktioner på kurshemsida. 0211, Del B - Fullgjort minst 36 dagar ombord på fartyg - Uppvisat ifylld, signerad och stämplad Cadet Report, punkt 7 och 8 minst "yes" eller "partly" - Assessment report (kompetens mot STCW‐krav) i arbetsjournalen är daterad och signerad av handledare 0311, Del C Fullgjort minst 56 dagar ombord på fartyg - Uppvisat ifylld, signerad och stämplad Cadet Report, punkt 7 och 8 minst "yes" eller "partly" - Assessment report (kompetens mot STCW‐krav) i arbetsjournalen är daterad och signerad av handledare

     Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

     STCW