Efter antagningsbeskedet

Bild 1 av 1
Personer utomhus som står och pratar.

När du anmält dig till ett program eller en kurs på Chalmers kommer du att ett antagningsbesked publicerat på antagning.se. På den här sidan finns information om vad du bör göra efter att du fått ditt antagningsbesked.

Närbild på hand som håller i en penna.

Kontrollera ditt antagningsbesked

Ditt antagningsbesked publiceras på Mina sidor på antagning.se. Var noga med att läsa meddelandena som publiceras i samband med varje antagningsbesked.

Om du behöver tacka ja, kommer det att framgå av ditt antagningsbesked. Kontrollera att ditt ja-svar har registrerats. När ditt svar har registrerats kommer du att få ett bekräftelsemejl.

Läs mer om ditt antagningsbesked och svar på antagning.se.

Du som har fått ett erbjudande om plats på ett program eller en kurs ska också registrera dig i Ladok för att säkra din plats. Registreringen öppnar i augusti för dig som ska börja studera till höstterminen. Läs mer om hur du registrerar dig på sidan Ny student.

Ta för vana att hålla koll på din e-post. Både högskolan och Chalmers studentkår kommer att skicka information som är viktig för alla nya studenter. Kom ihåg att även kontrollera om något viktigt kan ha hamnat i din skräppost.

För dig som är reservplacerad

Om du är behörig men i konkurrens med andra sökande inte kan erbjudas en plats i urvalet på grund av platsbegränsningen, kommer du att placeras som reserv.

Om ett alternativ i anmälan är struket

Det finns flera skäl till att ett alternativ är struket. Läs vad som står på Mina sidor på antagning.se.

Om du har ångrat dig

Om du bestämmer dig för att inte påbörja studierna på Chalmers, ska du lämna återbud på antagning.se. Dina chanser att bli antagen på nytt påverkas inte av att du tidigare lämnat återbud.

Tänk på att ett återbud inte kan återkallas.  

Registrera dig i Ladok för att säkra din plats

Det finns flera saker du måste göra innan du kan börja dina studier på Chalmers. Du ska själv registrera dig i Ladok som är ett system för studiedokumentation.
Följ anvisningarna för att slutföra registreringen i tid för att behålla din plats.

Datum och instruktioner för registrering i Ladok hittar du via sidan Ny student.

Registrering på två program på samma utbildningsnivå under samma termin tillåts inte. Om du har frågor eller vill meddela vilket program du väljer kontaktar du Chalmers antagning på antagning@chalmers.se

Obligatorisk ID- och närvarokontroll

Den som påbörjar ett nytt program och:

  • saknar ett svenskt personnummer
  • betalar studieavgift

När du är klar med registreringen i Ladok, inom den angivna tidsperioden, ska du också bekräfta din närvaro på campus vid en ID kontroll för att behålla din plats. Närvaro är obligatoriskt.

Datum: 14 augusti - 8 september 2024
Plats: Chalmers Servicecenter i Kårhuset, campus Johanneberg
Tid: under ordinarie öppettider
Tag med en giltigt ID-handling. ID-handlingen ska innehålla namn, nationalitet, giltighetstid och foto. Uppehållskort och LMA-kort är inte en giltigt ID-handling.

Adress och öppettider
Chalmers Servicecenter

Checklista - det här behöver du göra som ny student

Som ny student finns det en del saker du behöver veta och göra att för att komma igång med dina studier på bästa sätt.

Krav på personlig närvaro och ett aktivt deltagande från terminsstart

Som student på Chalmers måste du ta fullt ansvar för din studiesituation.
Studier på Chalmers förutsätter personlig närvaro och aktivt deltagande i campusstudierna.
Du kan inte beviljas uppskov med (senarelägga) ID/pass- och närvarokontrollen. Betalar du studieavgift och/eller saknar ett svenskt personnummer ska delta vid den obligatoriska närvarokontrollen på campus.
Du kan inte beviljas uppskov med studiestarten, vare sig via Chalmers antagning, kurs- och programansvarig eller annan Chalmersanställd.

Ta din utbildningsplats i anspråk

Du måste ha kännedom om villkoren och själv försäkra dig om att ditt studieåtagande uppfyller villkoren.

Ta din utbildningsplats i anspråk

På Chalmers måste du ta fullt ansvar för din studiesituation, från och med den första terminen på ett nytt utbildningsprogram. Du måste vara en aktiv student och ha kännedom om de villkor som finns för att ta din utbildningsplats i anspråk. Om du inte uppfyller villkoren kan du förlora din utbildningsplats.

Ansökan om anstånd

Om du är antagen till en utbildning men inte kan påbörja dina studier den terminen, kan du ansöka om att få skjuta upp studiestarten till nästa läsår.
Detta beslut kallas för ett anstånd.

Om du istället vill tacka nej till platsen kan du lämna ett återbud via "Mina sidor" på antagning.se.