Efter antagningsbeskedet

Bild 1 av 1
Personer utomhus som står och pratar.

När du anmält dig till ett program eller en kurs på Chalmers kommer du att få ditt antagningsbesked digitalt på antagning.se. Var noga med att följa de instruktioner som står i ditt antagningsbesked så att du inte missar något viktigt.

Närbild på hand som håller i en penna.

Kontrollera ditt antagningsbesked

Ditt antagningsbesked publiceras på ditt konto på antagning.se. Om du behöver tacka ja kommer det att framgå på ditt antagningsbesked. Var i så fall noga med att kontrollera att ditt ja-svar har registrerats. Du kommer då få ett bekräftelsemejl från antagning.se.
Svara så här (antagning.se)

Du kan också ha fått personliga meddelanden med information som du behöver ta del av. Om du har erbjudits en plats ska du själv registrera dig i Ladok, enligt instruktionerna i ditt antagningsbesked. Registreringen öppnar i augusti för dig som ska börja studera till höstterminen. Den obligatoriska registreringen är ett av Chalmers villkor för att ta sin utbildningsplats i anspråk.

Reservantagning

Om dina betyg eller provresultat efter urvalet inte räckt till för att erbjudas en plats på sökt utbildning, kommer du att placeras som reserv. Detta under förutsättning att du varit behörig.

Är något utbildningsalternativ i din anmälan struket?

Ångrat dig?

Om du bestämmer dig för att inte påbörja studierna på Chalmers, ska du lämna återbud på antagning.se. Dina chanser att bli antagen på nytt påverkas inte av att du tidigare lämnat återbud. Ett återbud kan inte återkallas.  

Registrera dig i Ladok för att säkra din plats 

Det finns flera saker du måste göra som ny student på Chalmers. Den första är att själv registrera dig i det webbaserade systemet Ladok. Följ anvisningarna för att slutföra registreringen i tid, annars förlorar du din plats.

4481 1920X1080px
Att göra som ny student

Välkommen till Chalmers! Stort grattis till din plats. Som ny student finns det en del saker du behöver veta och göra at...

Deltagande i studierna från terminsstart förväntas - inga uppskov beviljas

  • Du måste ta fullt ansvar för din studiesituation och studieplan. Kurser på Chalmers kan innehålla obligatoriska moment/uppgifter som ges endast under pågående kurs. En kurs kan vara förkunskapsgrundande och därmed utgöra en förutsättning för en kommande kurs. Det finns en progression i programplanerna, vilket kräver kunskaper från tidigare kurs/kurser. Därför behöver du vara närvarande och aktivt delta i campusstudierna under hela terminen och du förväntas finnas på plats från studiestarten, höstterminens första dag.
  • Det innebär att det inte kommer att vara möjligt att ansöka om uppskov med studiestarten, vare sig via Chalmers antagning, kurs- och programansvarig eller annan Chalmersanställd.
  • Du som fullföljer den obligatoriska registreringen i Ladok i tid har påbörjat ett utbildningstillfälle på Chalmers. Om du inte deltar från terminsstart kan du varken be om en anpassad studieplan eller extra stöd från lärare eller annan personal på grund av sen ankomst. Du som betalat studieavgift kan inte begära återbetalning av avgiften på grund av frånvaro, för den eller de kurser som ingår i programplanen.
  • Erbjudandet om en studieplats på Chalmers program från årskurs 1 gäller för studier som ska påbörjas på höstterminen, studierna kan inte skjutas upp till vårterminen.
    Chalmers kommer inte att erbjuda distansundervisning (online), såvida det inte är en del av den ordinarie undervisningen för den kursen/delen av kursen.
  • Du måste vara en aktiv student och ta din studieplats i anspråk.
Ta din utbildningsplats i anspråk
Ta din utbildningsplats i anspråk

För att du ska anses ta din utbildningsplats i anspråk på Chalmers ska du vara en aktiv student från och med den första...

Skjut upp studiestarten– anstånd i ett år 

Om du är antagen till en utbildning, men inte kan påbörja dina studier den terminen, kan du ansöka om att få skjuta upp studiestarten till nästa läsår, så kallat anstånd. Om du istället vill lämna återbud kan du göra det via "Mina sidor" på antagning.se.