Efter antagningsbeskedet

Bild 1 av 1
Personer utomhus som står och pratar.

När du anmält dig till ett program eller en kurs på Chalmers kommer du att få ditt antagningsbesked digitalt på antagning.se. På den här sidan finns information om vad du bör göra efter att du fått ditt antagningsbesked.

Närbild på hand som håller i en penna.

Kontrollera ditt antagningsbesked

Ditt antagningsbesked publiceras på ditt konto på antagning.se. Gå in på Mina sidor och läs ditt antagningsbesked. Var noga med att läsa igenom vad som står i PDF-dokumentet. 

Om du behöver tacka ja, kommer det att framgå av ditt antagningsbesked. Kontrollera att ditt ja-svar har registrerats. När det har registrerats korrekt kommer du att få ett bekräftelsemejl från antagning.se.
Svara så här (antagning.se)

Du som har fått ett erbjudande om plats på ett program eller en kurs ska också registrera dig i Ladok för att säkra din plats. Registreringen öppnar i augusti för dig som ska börja studera till höstterminen. Läs mer om hur du registrerar dig på sidan Ny student.

Ta för vana att hålla koll på din e-post. Både högskolan och Chalmers studentkår kommer att skicka information som är viktig för alla nya studenter. Kom ihåg att även kontrollera om något viktigt kan ha hamnat i din skräppost.

Reserv

Om du är behörig men i konkurrens med andra sökande inte kan erbjudas en plats i urvalet på grund av platsbegränsningen, kommer du att placeras som reserv.

Om ett utbildningsalternativ i anmälan är struket

Ångrat dig?

Om du bestämmer dig för att inte påbörja studierna på Chalmers, ska du lämna återbud på antagning.se. Dina chanser att bli antagen på nytt påverkas inte av att du tidigare lämnat återbud. Tänk på att ett återbud inte kan återkallas.  

Registrera dig i Ladok för att säkra din plats 

Det finns flera saker du måste göra som ny student på Chalmers. Den första är att själv registrera dig i det webbaserade systemet Ladok. Följ anvisningarna för att slutföra registreringen i tid, annars förlorar du din plats. Läs mer om hur du registrerar dig på sidan Ny student.

Registrering på två program på samma utbildningsnivå under samma termin tillåts inte. Om du har frågor eller vill meddela vilket program du väljer kontaktar du Chalmers antagning på antagning@chalmers.se

Obligatorisk pass- och närvarokontroll för alla utan svenskt personnummer och alla som betalar studieavgift

Den som påbörjar ett nytt program och:

  • saknar ett svenskt personnummer
  • betalar studieavgift

visa upp ett giltig ID-handling vid en obligatorisk närvarokontroll för att kunna påbörja studierna.

Efter att du har registrerat dig i Ladok är du välkommen till Chalmers Servicecenter i Studentkårens byggnad under ordinarie öppettider (observera att datum för höstterminen 2024 kommer att uppdateras) för att pricka av dig och visa en giltigt ID-handling.
I ditt pass ska namn, nationalitet, giltighetstid och foto finnas. Uppehållskort och LMA-kort räknas inte som giltigt ID-handling.

Du kan tyvärr inte beviljas uppskov med, eller senarelägga, pass- och närvarokontrollen.

Adress och besökstider hittar du här:
Chalmers Servicecenter på campus Johanneberg

Checklista - det här behöver du göra som ny student

Som ny student finns det en del saker du behöver veta och göra att för att komma igång med dina studier på bästa sätt.

Personlig närvaro och ett aktivt deltagande från terminsstarten är ett krav

Som student på Chalmers måste du ta fullt ansvar för din studiesituation.
Studier på Chalmers förutsätter personlig närvaro och aktivt deltagande i campusstudierna.
Du kan inte beviljas uppskov med (senarelägga) ID/pass- och närvarokontrollen. Betalar du studieavgift och/eller saknar ett svenskt personnummer ska delta vid den obligatoriska närvarokontrollen på campus.
Du kan inte beviljas uppskov med studiestarten, vare sig via Chalmers antagning, kurs- och programansvarig eller annan Chalmersanställd.

Ta din utbildningsplats i anspråk

Du måste ha kännedom om villkoren och själv försäkra dig om att ditt studieåtagande uppfyller villkoren.

Ta din utbildningsplats i anspråk

På Chalmers måste du ta fullt ansvar för din studiesituation, från och med den första terminen på ett nytt utbildningsprogram. Du måste vara en aktiv student och ha kännedom om de villkor som finns för att ta din utbildningsplats i anspråk. Om du inte uppfyller villkoren kan du förlora din utbildningsplats.

Skjut upp studiestarten – ansök om anstånd i ett år 

Om du är antagen till en utbildning, men inte kan påbörja dina studier den terminen, kan du ansöka om att få skjuta upp studiestarten till nästa läsår, så kallat anstånd. Om du istället vill lämna återbud kan du göra det via "Mina sidor" på antagning.se.