Reell kompetens - en väg till högskolestudier

Bild 1 av 1
Byggnader på Lindholmen.

Du som saknar formell kompetens för behörighet (rätt förkunskaper) till ett specifikt utbildningsalternativ kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Det kan vara aktuellt för dig som på annat sätt skaffat dig rätt förkunskaper genom till exempel arbetslivserfarenhet, oavslutade studier eller kvalificerad yrkesutbildning i kombination med arbetslivserfarenheter.

Prövning av din reella kompetens kan gälla såväl grundläggande som särskild behörighet för ett utbildningsalternativ på Chalmers. Till Chalmers utbildningar är det i de flesta fall fler behöriga sökande än platser. Då görs ett urval och det är viktigt att ha ett meritvärde att konkurrera med. Även om du blir behörig till högskolestudier genom reell kompetens får du inget meritvärde. För att skaffa ett meritvärde och öka dina chanser att bli antagen kan du göra högskoleprovet.

Så ansöker du om prövning av din reella kompetens

 1. Anmäl dig till program eller kurs på antagning.se
 2. Kontrollera vilken behörighet som krävs. Du ska bara ansöka om en prövning av den behörighet som du formellt saknar. Blanketten finns på antagning.se
 3. Fyll i och ladda upp ansökningsblanketten tillsammans med det personliga brevet och den dokumentation du har.
  I ditt personliga brev ska du utförligt besvara följande frågor:
  • Vilka kunskaper anser du att du har som motsvarar de behörighetskrav som du inte uppfyller med formella meriter?
  • Hur har du skaffat dig dessa kunskaper? Ge exempel på hur du idag använder dig av den kunskapen. (Allmän erfarenhet är inte tillräckligt).
  • Den dokumentation du laddar upp kan visa din samlade kompetens genom: studier på olika nivåer, erfarenhet från arbets- och föreningsliv eller andra aktiviteter som ställt krav på dina förmågor.
  • Du styrker det med till exempel arbetsgivarintyg, andra intyg eller utlåtanden, betyg eller bedömningar från personer som känner dig väl (dock ej din närmaste familj). Du ska bara välja det som du anser kan styrka din behörighet (rätt förkunskaper).
 4. Beslutet publiceras tillsammans med ditt antagningsbesked. Du kan inte få något förhandsbesked.

Viktiga datum och villkor

Personligt brev och dokumentation måste finnas uppladdat på antagning.se senast sista dag för anmälan. Saknas detta avskrivs ansökan. Ytterligare kompletteringstid medges inte. Det datum som anges på antagning.se för kompletteringar av gymnasiala eller akademiska (formella) meriter i en antagningsomgång gäller inte för ansökan om prövning av reell kompetens för tillträde. Det är kunnande som du redan har skaffat dig vid anmälan som du kan få prövat.

Inkommer ansökan i samband med en sen anmälan till ett utbildningsalternativ avskrivs ansökan. 

Vad innebär en reell kompetensprövning?

När Chalmers tagit emot din ansökan görs en helhetsbedömning av din samlade kompetens, inte bara formella studiemeriter. Utifrån den dokumentation som finns tillgänglig, görs en prövning av om den sökande kan anses ha förutsättningar att tillgodogöra sig den specifika utbildningen. Du som söker måste kunna beskriva hur den samlade kompetensen är ett resultat av ett tidigare lärande. Allmän erfarenhet är inte tillräckligt. Du ska kunna exemplifiera tillämpningen (användningen) av kompetensen som du säger dig ha.

När en prövning av reell kompetens görs mot grundläggande behörighet så finns det två utbildningsnivåer; antingen grundnivå eller avancerad nivå (masterprogram). Beslutet kommer att gälla för Chalmers utbildningar på samma utbildningsnivå. När en prövning görs mot något eller några av de särskilda förkunskapskraven, så kallad särskild behörighet, gäller beslutet enbart för det program eller kurs som du gjort en anmälan till.

Validering inom ingenjörsutbildningar

Saknar du formell behörighet för att påbörja en ingenjörsutbildning men anser att du har förutsättningarna att klara studierna? Validering innebär att individer får lärande och kunskaper som de tillägnat sig utanför det formella utbildningssystemet erkända.
Det kan gälla dig:

 • Som har längre arbetslivserfarenhet inom ingenjörsyrket
 • Som har oavslutade akademiska studier i kombination med arbetslivserfarenhet
 • Kvalificerad yrkesutbildning i kombination med arbetslivserfarenhet

Du behöver inte vänta tills du har gjort en anmälan till ett program, en validering kan ta relativt lång tid. Kontakta Chalmers centrala studie- och karriärvägledare för att få stöd och vägledning i processen. Om ni då kommer fram till att det är lämpligt får du styrka ditt kunnande genom en så kallad kompetenskartläggning. Syftet är att genom kompetenskartläggningen pröva om du har kunskaperna som kan ge tillträde till fortsatta studier på ett specifikt ingenjörsprogram. Det kan också leda till att kunskaperna kan tillgodoräknas och förkorta studietiden, den slutliga utredningen om eventuella tillgodoräknanden görs om du blir antagen. Om underlaget var tillräckligt för en kompetenskartläggning samt fortsatt prövning (validering) får du ett förhandsbesked.

Har du frågor om validering inom ingenjörsutbildning ska du kontakta Chalmers centrala studie- och karriärvägledare, e-post vagledning@chalmers.se