Chalmersforskare bland världens mest citerade

Bild 1 av 1
Bild från Chalmersplatsen

​Tre forskare från Chalmers återfinns på årets lista över världens mest citerade – och därmed mest inflytelserika.

​​Highly Cited Researchers​ list identifierar forskare som haft betydande inflytande genom publicering av flera väl citerade artiklar under det senaste decenniet. Listan sammanställs av Clarivate och utgår från artiklar publicerade i Web of Science inom 21 forskningsområden.

På årets lista finns tre forskare från Chalmers, av totalt drygt 60 från svenska universitet. Jens Nielsen, professor, och Johan Bengtsson-Palme, forskarassistent, på institutionen för biologi och bioteknik finns med sedan tidigare och Erik Kristiansson, professor på institutionen för matematiska vetenskaper är med för första gången.

– Jag är glad över att se att vår forskning fortfarande har genomslagskraft och används av andra forskare, säger Jens Nielsen, som är en pionjär inom metabolisk systembiologi.
Hans forskning är inriktad på metabolism kopplad till utveckling av mänskliga sjukdomar. I samband med presentationen av förra årets lista berättade han mer om sin forskning.

Erik Kristianssons forskning handlar om att hantera och analysera stora datamängder, speciellt från medicin och molekylärbiologi. Syftet är att öka vår förståelse kring vilken information som kan utvinnas och vilka slutsatser som vi med säkerhet kan dra. En viktig del av forskningen handlar om att ta fram och etablera helt nya metoder för behandling och analys av data.
– Resultatet av vårt arbete är inte själva analysen i sig. Våra metoder kan, till exempel, användas för att hitta nya medicinska behandlingar för infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier eller till policyförändringar för hur farliga kemikalier ska hanteras och bedömas, säger han.

Johan Bengtsson-Palme forskar inom systembiologi, och kombinerar ett datadrivet angreppssätt med storskaliga experiment och teorier utvecklade inom växt- och djurekologin för att förstå patogener, mikrobiella samhällen och hur de interagerar. Även här är slutmålet förbättrad hälsa hos människor och hos miljön. Johan Bengtsson-Palme och Erik Kristiansson har publicerat ett antal artiklar tillsammans, bland annat på ämnet antibiotikaresistens, och båda lyfter samarbete och tvärvetenskaplig forskning som viktiga framgångsfaktorer.
– Framgångsrik forskning handlar mycket om att hitta rätt samarbetspartners, som kan komplettera och lyfta min grupps kompetens, men där forskningsfrågorna är tydligt överlappande, säger Johan Bengtsson-Palme.

Relaterade länkar

Mer om Erik Kristianssons forskning:
Ekonomiska faktorer trumfar risker med farliga kemikalier
Forskning om föroreningar av kemikalier är på efterkälken

Mer om Johan Bengtsson-Palmes forskning:
Bengtsson-Palme labb

Mer om Jens Nielsens forskning:
Nielsen lab

Johan Bengtsson Palme
  • Forskarassistent, Systembiologi, Life Sciences
Erik Kristiansson
  • Professor, Tillämpad matematik och statistik, Matematiska vetenskaper
Jens B Nielsen
  • Professor, Systembiologi, Life Sciences

Skribent

Anneli Andersson och Susanne Nilsson-Lindh