Chalmersprofessor en av de mest citerade forskarna

Bild 1 av 1
​Jens Nielsen, professor på avdelningen för systembiologi.
​Jens Nielsen, professor på avdelningen för systembiologi.

Jens Nielsen professor i systembiologi, ligger på listan över världens mest citerade – och därmed mest inflytelserika – forskare i världen.

​Highly cited researchers list identifierar de forskare som haft betydande inflytande genom publicering av flera väl citerade artiklar under det senaste decenniet. Listan sammanställs av Clarivate och utgår från 21 forskningsområden. ​

Jens Nielsen är en av 47 svenska forskare på listan. Han har i över 30 år forskat med fokus på modifiering av metabola system (metabolic engineering), med målsättningen att kunna tillverka olika eftertraktade föreningar på ett miljövänligt och hållbart sätt. Han använder också sitt unika tillvägagångssätt och metoder för att studera ämnesomsättning hos människor, med ett speciellt intresse för metabola sjukdomar som typ-2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, samt olika sorters cancer.

"Strävar efter att nå resultat som kan påverka samhället"​

– Jag drivs av att kunna hjälpa till att utveckla teknologier som kan komma samhället till nytta. Jag tror att vår höga citeringsgrad beror just på att vi strävar efter att nå forskningsresultat som kan påverka samhället. Men jag var också en pionjär inom systembiologi, som nu har vuxit till ett stort forskningsfält. Det resulterar i att även mina äldre publikationer citeras idag, säger Jens Nielsen.

Hans forskning täcker ett brett område, men alltid med en koppling till metabolism, det vill säga ämnesomsättning. Hans arbete med att modifiera jästceller kan leda till produktion av nya hälsosamma livsmedel eller livsmedelsingredienser, nya biobränslen och nya läkemedel. Hans forskning kring tarmfloran kan leda till att man identifierar nya bakterier som kan användas som probiotika för att förbättra människors hälsa. Och hans studier kring cancermetabolism kan användas för identifiering av nya biomarkörer och potentiellt nya behandlingsstrategier.

Forskning som resulterar i företag och produkter motiverande​

– Jag tar alltid avstamp i problemet som ska lösa. Sedan går jag tillbaka och ser hur vi kan använda vår vetenskapliga verktygslåda för att ta itu med det. I vissa fall hamnar vi på omvägar eftersom vi behöver gräva djupare och behöver fördjupa vår grundläggande förståelse för till exempel jästcellsmetabolism. Men jag ser alltid till att vi återvänder till vårt ursprungliga fokus och frågeställning, säger Jens Nielsen. Han fortsätter:

– Det blir oerhört motiverad av att mycket av den forskning vi har genomfört i min forskargrupp har översatts till startup-företag eller till stora företag, och att en del har resulterat i nya produkter på marknaden. Förhoppningsvis kommer vi att se mer av den typen produkter i framtiden.

Vad krävs av en forskare för att bli framgångsrik inom sitt område, enligt dig?

– Håll fokus, men ändå ett öppet sinne! Du kan lära dig mycket av andra discipliner och andra forskare. Kunskap som du sedan kan integrera i ditt eget arbete. Jag är också en stor förespråkare av samarbete. Jag tycker att det är stimulerande att diskutera forskningsproblem med kollegor och samarbetspartners. Det är också därför jag, under hela min karriär, har tyckt det är intressant att arbeta nära industrin. Genom dessa samarbeten har jag lärt mig om de utmaningar som branschen har när det gäller att förbättra sin produktion.

Läs mer om Jens Nielsen och hans forskning

Kontakt

Jens B Nielsen
  • Professor, Systembiologi, Life Sciences

Skribent

Susanne Nilsson Lindh