Wilhelm Haglund

Wilhelm Haglund, född 1902, blev ingenjör 1925. Han anställdes samma år vid dåvarande Sandvikens Jernverk AB. 1942 fick han uppdraget att starta hårdmetalltillverkning. Han blev chef för hårdmetalldivisionen 1949 och Sandvik AB:s koncernchef 1958.

Sandviken är numera världens största hårdmetalltillverkare. Produktnamnet är Coromant. Sandvikens hårdmetall användes inom hela den industrialiserade världen i skärverktyg, stans- och pressverktyg, plastverktyg, valsar och dragskivor, slit- och styrdon, etc samt i dominerande omfattning för bergborrar. Den kvalitetstekniska och konstruktiva utvecklingen har letts och organiserats av Wilhelm Haglund. Framsynt produktutveckling, marknadsföring, delaktighet i utvecklingen av nya produktionssystem, samordning av verktygsprestanda och maskinprestanda har bl a kännetecknat hans insatser.

Under Wilhelm Haglund har Sandvik-koncernen även inom stålsektorn genomgått en stark utveckling som tekniskt och affärsmässigt ledande företag.

Den moderna verkstadsindustrins utveckling sammanhänger intimt med hårdmetallutvecklingen. Detsamma gäller bergborrning. Wilhelm Haglunds bidrag till denna tekniska utveckling är av synnerlig betydelse.

Sidansvarig Publicerad: to 27 aug 2020.