Vadim N Tsytovich

Vadim N Tsytovich från Moskva föddes 1929 och erhöll sin grundutbildning i Leninggrad. Han avlade doktorsexamen 1954 och erhöll den högre doktorsgraden 1962. Han är sedan 1959 verksam som seniorforskare vid Lebedevinstitutet i Moskva och sedan 1968 professor vid institutet för fysik och teknik i Moskva. Han har aktivt verkat för internationellt vetenskapligt utbyte och hade ett huvudansvar i samband med den internationella konferensen om joniserade gaser i Minsk 1981. Han ingår även i organisationskommittéen för den internationella konferensen om plasmafysik i Göteborg 1982.

Vadim Tsytovich är en av vår tids skickligaste och mest kreativa forskare inom området teoretisk plasmafysik. I sin rika vetenskapliga produktion belyser han fundamentala frågor av plasmadynamisk natur. Han anger härvid nya angreppslinjer för teorin om laddade partiklars och elektromagnetiska fälts växelverkan med varandra; detta under sådana extrema förhållanden som karaktäriserar heta joniserade gasers (plasmors) beteenden i såväl moderna fusionsreaktorsexperiment som nyupptäckta objekt inom plasma-astrofysiken.

Vadim Tsytovich har flera gånger besökt Sverige och bl a föreläst och bedrivit forskning vid Chalmers samt där deltagit i ett Nobelsymposium 1976.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.