Uno Ingard

Uno Ingard föddes 1921 och examinerades 1944 från avdelningen för elektroteknik vid Chalmers. Han avlade teknologie licentiatexamen 1946 vid Chalmers och doktorsexamen (PhD) 1948 vid Massachusett Institute of Technology. Han är idag professor vid Department of Physics och Department of Aeronautics and Astronautics vid samma institut, och konsult vid flera företag, såsom Dupont, Pratt & Whitney och Stal Laval.

Uno Ingard publicerade under 1950-talet banbrytande arbeten rörande resonatorer för ljuddämpning och ljudutbredning utomhus. Senare gjorde han betydelsefulla insatser inom området buller och vibrationer i turbiner och kompressorer med tillämpning bland annat på jetmotorer och ångturbiner. Ett annat viktigt område som Uno Ingard bearbetat är ventilbuller, en allvarlig bullerkälla i vissa processindustrier.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.