Ulla Cyrus-Zetterström

Ulla Cyrus-Zetterström föddes 1913 och är textiltekniker. Efter många års tjänst som vävlärare blev hon 1945 chef för den anrika vävskolan vid Textilinstitutet i Borås. Hon har konstruerat och förbättrat handvävstolar samt utgivit läroböcker i vävning på flera språk. 1976 lämnade Ulla Cyrus-Zetterström vävskolan för att helt ägna sig åt textilvetenskapliga projekt omfattande tekniska analyser av textilmaterial från 1700-talet i samarbete med Nordiska Muséet och Livrustkammaren, samt specialister från Frankrike och England.

Hon har sedan mer än 30 år tillbaka varit en av sin tids främsta experter på vävnaders bindningsteknik och handvävning, vilket har gett Sverige en särställning inom området och starkt bidragit till utveckling av bindningsteknik och mönsterval inom den svenska textilindustrin. Hennes eminenta förmåga att se vävnaders konstruktion kombinerad med stor teknisk kunskap, historisk överblick och språkliga färdigheter gör henne unik inom sitt område. Genom sina forskningar på den Berchska samlingens textila material har hon bidragit till att dessa unika vävnader står till allmänhetens och experternas förfogande. Hennes kontakter med Chalmers har haft betydelse för hösgkolans vävtekniska forskning.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.