Ulf Bjuggren

Ulf Bjuggren är betongtekniker och hans namn är i första hand knutet till den förspända betongens genombrott i Sverige. Under mångårigt forsknings- och utvecklingsarbete har han förutsättningslöst vidareutvecklat idén att använda den mycket högvärdiga stålsträngen som förespänd armering och fört denna idé fram till industriell produktion av en snabbt ökande omfattning. Hans arbete ledde till att man i Sverige mycket tidigt kom igång med tillverkning och användning av fabrikstillverkade spännbetongkonstruktioner, och Sverige blev genom denna insats en ledande nation på strängbetongens område. Aven Ulf Bjuggrens insatser i övrigt och efter hans verksamma tid inom strängbetongindustrin är stora och betydande och vittnar på samma sätt om hans förmåga att para skarpsinnig teoretisk analys med blick för möjligheter till tillämpning och praktiskt utförande. Hans omfattande vetenskapliga produktion inom betongteknikens område vittnar om hans originalitet och idérikedom inom ett brett kunskapsregister. Ulf Bjuggrens lysande insatser har gjort honom till en erkänd auktoritet världen över.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.