Torsten L Lindström

Torsten L Lindström föddes 1921 och examinerades 1946 från avdelningen för elektroteknik vid Tekniska högskolan i Stockholm och avlade 1950 teknologie licentiatexamen vid samma högskola. Han tjänstgjorde 1946-61 vid högeffektlaboratoriet vid samma högskola och anställdes 1961 vid ASEA, där han sedan 1975 är verkställande direktör.

Torsten Lindströms forskningsverksamhet gäller huvudsakligen experimentell högeffektteknik som bland annat lett fram till nykonstruktioner av brytare och kontaktorer av hög kvalitet. Han har initierat det betydelsefulla internationella forskningsprojektet ”AEP-ASEA UHV Research Project”, som syftar till möjligheten att överföra elektrisk energi vid driftspänningar av 1000 kilovolt och däröver.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.