Torsten Källe

Torsten Källe har utfört banbrytande insatser inom det regleringstekniska området. Hans hydro-elektriska regulator fick under 1920-talet ett stort användningsområde, särskilt inom cellulosaindustrin. Torsten Källe utvecklade därefter en ny regleringsprincip, som bygger på en kombination av ett gasformigt och vätskeformigt medium. Enligt denna princip har han konstruerat ett mycket stort antal regulatortyper, som fått mångsidig industreill användning.

Såsom exempel på en av Torsten Källes mera allmänt kända konstruktioner må nämnas ”Källe-generatorn”, en utveckling av gengasgeneratorn, med användning speciellt för personbilar.

Torsten Källes verksamhet kännetecknas av en stor självständighet och orientering mot helt nya principer för lösning av de tekniska problem han ställs inför.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.