Tore Eriksson

 

Hedersdoktor 2006

Tore Eriksson är forskningsingenjör vid Institutionen för fysikalisk kemi, där han anställdes år 1967. Han började vid Chalmers med enbart utbildning från folkskola och lantbruksskola, men har via kvällsstudier och egenstudier efterhand utbildat sig till forskningsingenjör. Under många år har han försett forskarna vid institutionen med egenhändigt konstruerade instrument som har använts vid de flesta stora experiment och som varit av stor betydelse för dessas framgångar.

Motivering
Tore Eriksson har genom sin mycket stora uppfinningsförmåga och sitt starka engagemang varit avgörande för institutionens forskningsframgångar under lång tid. Hans konstruktioner kännetecknas ofta av ovanliga lösningar på avancerade tekniska problem, varvid han djärvt kombinerat ett stort intuitivt kunnande inom fysik och kemi med ett likaledes stort kunnande om material och tekniska möjligheter. Flera av hans konstruktioner har väckt internationell uppmärksamhet. Bland dessa sofistikerade finmekaniska instrument kan nämnas en spinnande cylinder av tunn neutrontransparent niob, i vilken strömningsorientering och struktur hos protein-DNA-komplex kunnat studeras genom neutronspridning. Han har också konstruerat ett flertal pedagogiska apparater vid Göteborgs vetenskapscenter Universeum.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.