Thomas J Allen

Thomas J Allen föddes 1931 och blev BSc i fysik 1954 vid Upsala University, New Jersey. Efter en tid i militärtjänst arbetade han åren 1957-63 som utvecklingsingenjör vid Boeing Corporation i Seattle. Han avlade MSc i Electrical Engineering vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1963 där han också blev PhD 1966. Han har därefter varit knuten till MIT, sedan 1977 som ordinarie professor. Allen leder för närvarande "The International Center for Research on Management of Technology" vid MIT.

Thomas J Allens forskningsinsats berör centrala aspekter på kommunikation, ledning och organisation av industriellt forsknings- och utvecklingsarbete. Särskilt betydelsefullt har hans arbeten om kommunikation i informella nätverk, utformning av forskningslaboratorier och om kunskapshantering i utvecklingsorganisationer blivit. Resultaten av dessa arbeten har kunnat omsättas i många industriföretag, även svenska. Hans vittomfattande publicering omfattar ett stort antal tidskriftsartiklar och böcker inom området "Technology Management",k ett forskningsområde som han starkt bidragit till att etablera vetenskapligt.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.