Theodore E Harris

Theodore E Harris föddes 1919, började som så många i hans generation av amerikanska vetenskapsmän sin bana under andra världskriget vid Rand Corporation, där han kom att bli verksam i många år. Sedan ett par decennier tillbaka arbetar han emellertid vid University of Southern California i Los Angeles.

Theodore E Harris hör till den moderna sannolikhetsteoriens förgrundsgestalter. Från en närmast atomfysikalisk bakgrund kom han tidigt över till den matematiska teorien för förgreningsprocesser. Han introducerade den sk Bellman-Harrisprocessen 1948. Hans monografi om förgreningsprocesser kom ut 1963. Den lade grunden för en stark utveckling av området och matematisk populationsdynamik över huvudtaget. Theodore E Harris gick vidare till andra fält, där exempelvis den sk Karrisrekurrensen revolutionerat studiet av allmänna Markovprocessers utveckling i tiden. Theodore E Harris är en utomordentligt framstående vetenskapsman, som utan att själv ha besökt Chalmers har inspirerat flera av forskarna här, med olika specialiteter inom den matematiska statistiken. Han är medlem av U.S. National Academy of Sciences och har varit redaktör för Annals of  Probability.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.