Tamás Dragonits

Tamás Dragonits är född 1924 i Budapest och utbildades till arkitekt vid tekniska högskolan i Budapest under andra världskriget. Efter kriget vistades han en tid i Sverige och praktiserade bl a på arkitektkontor i Umeå, innan han återvände till Ungern. 1949 anställdes han vid stadsbyggnadskontoret i Budapest och 1951 vid kontoret för planering av offentliga byggnader (KÖZTI).

Från 1958 till sin pensionering 1984 har Tamás Dragonits arbetat vid forsknings- och planeringsinstitutet för Stadsbyggnad (VATI). Som avdelningschef har han där lett en lång rad byggnadsvårdsarbeten av hög kvalitet, från stadsbyggandets till den enskilda byggnadens nivå. Hans insatser under åren har sålunda gällt byggnader i den svårt krigsskadade medeltida borgstadsdelen i Budapest, stadskärnorna i Szeged och Köszeg, slotten i Egervar och Siklos, ett antal kyrkor, mm. Han är alltjämt mycket aktiv, nu som konsult.

Tamás Dragonits arbeten grundar sig på en målmedveten kunskapsutveckling, där ledmotiven varit en omsorgsfull analys av bebyggelsens historia, ett tekniskt utförande baserat på förståelse av gamla och nya materials och metoders egenskaper och möjligheter att samverka i system, samt en känslig konstnärlig gestaltning. Den ungerska byggnadsvårdens internationellt höga anseende beror till ej oväsentlig del på hans insatser. I det byggforskningsutbyte som sedan 1960-talet fungerat mellan Ungern och Sverige har han lagt ned stort personligt engagemang och spelat en viktig roll.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.