Sven Persson

Sven Persson är kemist och verkade först inom elektrokemisk industri. Han gjorde bl a en betydelsefull och användbar uppfinning för framställning av klordioxid, ett vid mitten av 1940-talet nytt blekmedel i cellulosaindustrin. Detta gjorde honom välkänd inte bara i Sverige utan också i motsvarande industrier i USA och Kanada. Han övergick sedan till oljeindustrin, först Koppartrans och sedan till Esso Kemiska Industri i Stenungsund. Där var han ledande svensk tekniker vid starten av den petrokemiska industrins första anläggning i Sverige. Numera är han verkställande direktör i Esso Chemical med ansvaret för verksamheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Sven Perssons insatser inom elektrokemi och petrokemi har präglats av hans stora tekniska idérikedom och hans initiativ och organisatoriska förmåga. Han har varit pionjär för att även i Sverige utveckla en industri, som utnyttjar oljan kemiskt, till framställning av plaster och andra nyttiga keimikalier.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.