Sven-Olof Kronogård

Sven-Olof Kronogård, född 1921 i Ljungby, blev civilingenjör 1947 vid maskintekniklinjen vid Chalmers. Hans tidigare ingenjörsverksamhet har varit förlagd till olika avdelningar inom Volvokoncernen. Han har senare under ett par år varit professor i strömningsmaskiner vid Lunds tekniska högskola. Han lämnade denna tjänst för att ägna sig åt det av honom grundade företaget United Turbine, som numera ingår i Volvokoncernen. Sven-Olof Kronogård avled 1983.

Sven-Olof Kronogård har gjort banbrytande insatser inom områdena motor-, turbin- och transmissionsteknik för fordonsdrift. Under 1950- och 60-talen ledde han utvecklingen av ett nytt motorsystem för stridsvagn S, vilket resulterade i ett kombinerat gasturbin-diesel-motoraggregat, i sitt slag det första i världen. Hans arbete inom United Turbine har lett fram till ett nytt integrerat turbin- och transmissionssystem, det s k KTT-systemet, vilket innehåller många tekniska nyheter. Det är avsett att utgöra ett helt nytt motorsystem för fordon och provas nu i personbil. Systemet har rönt stor internationell uppmärksamhet.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.