Sven-Erik Andersson

Sven-Erik Andersson är född 1930 och avlade civilingenjörsexamen 1954 vid Chalmers avdelning för elektroteknik. Under åren 1960/61 studerade han i USA och blev sedan en av pionjärerna i Sverige på användningen av datorer och numeriskt styrda verktygsmaskiner i industrin.

Sven-Erik Andersson har varit verksam som produktionstekniker vid bl a ASEA fram till 1980. Sedan 1981 är han dynamisk chef för IVF. Han har tidigare varit adjungerad professor vid Chalmers. Sven-Erik Andersson har deltagit i uppbyggnaden av utbildningen i automatiseringsteknik där hans breda kunskaper om förhållanden i svensk tillverkningsindustri har varit av mycket stort värde.

Genom sin förmåga att tidigt förutse problem och behov av förändringar i tillverkningsindustrin har Sven-Erik Andersson som chef bl a gjort IVF till den tillverkande elektronikindustrins främsta teknikvetenskapliga kompetenscenter. Han har i sin yrkesverksamhet på ett framträdande sätt förenat den kreative ingenjörens synsätt med industrialistens.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.