Sture Lindahl

Sture Lindahl är född 1943. Han blev civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers 1968 och avlade sin licentiatsexamen 1971 vid Lunds tekniska högskola. Samma högskola utnämnde honom till docent 1985. I flera år har han varit knuten till Sydkraft AB och var chef för gruppen elkraftsystemanalys. Han är nu Senior Specialist vid ABB Network Partner.

Sture Lindahl är nationellt och internationellt välkänd för sina djupa och breda kunskaper inom hela elkraftområdet. Hans namn står på ett antal omfattande nationella studier. Han utförde bl.a. en lämplighetsundersökning inför en likströmsförbindelse mellan Sverige och Tyskland (den nuvarande Baltic Cable länken) och analyserade konsekvensen av en avreglerad elmarknad. Hans internationella verksamhet exemplifieras genom hans insats inom IEEE och CIGRé, och hans arbete som konsult med utmaningar som kollapsen av Kuwaits elkraftsystem eller elförsörjningen av enorma stålverk i Indien.

I sitt samarbete med högskolor har Sture Lindahl bidragit med originella forskningsidéer och han är för Chalmers en stimulerande samtalspartner.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.