Stig Larsson

Stig Larsson är född 1931. Han blev civilingenjör i elektroteknik vid Chalmers 1960. Åren 1960-88 var han anställd vid Telefonaktiebolaget L M Ericsson. Han var verkställande direktör för RIFA AB 1980-84 och för Ericsson Information Systems AB 1985-88. I samband med klyvningen av det gamla Statens Järnvägar 1988 utnämndes Stig Larsson till generaldirektör och chef för det nya SJ, tågoperationsdelen.

Som konstruktör vid L M Ericssons MI (Militär- och Industrielektronik)-division i Mölndal deltog Stig Larsson i utvecklingen av den sk autotestaren för flp 37 Viggen, ett för den tiden mycket avancerat testsystem, styrt av en egenutvecklad realtidsdator. Under Stig Larssons ledning vidareutvecklades realtidsdatorn till ett generellt användbart processdatorsystem, vilket i sin tur blev grunden till den datorplattform på vilken ett drift- och underhållssystem (AOM) för telefonstationer och ett tågsäkerhetssystem (ATC) utvecklades.

Som sektorchef på LME:s X-division i Stockholm drev Stig Larsson kraftfullt industrialiseringen av AXE-systemet, varvid han bäddade för de stora kommersiella framgångarna. Som VD för RIFA AB omstrukturerade och förvandlade han företaget till ett modernt halvledarföretag. Inom SJ har han med stor kraft och skicklighet drivit moderniseringen, rationaliseringen och omorganisationen av ett av Sveriges stora tekniska verk. Under Stig Larssons ledning upplever tågtrafiken nu en renässans. Den tekniska forskningen och utvecklingen inom SJ ökar också.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.