Stig Ingemansson

Stig Ingemansson är född 1921. Han avlade civilingenjörsexamen vid Chalmers 1948 vid avdelningen för Elektroteknik. Därefter arbetade han vid akustiklaboratoriet på Chalmers, först som assistent, senare som speciallärare och under åren 1963-69 som tf professor i byggnadsakustik. 1956 startade han en konsulterande verksamhet, Ingemanssons Ingenjörsbyrå, som snabbt växte till den näst största konsultfirman inom akustikens område i världen. Detta företag har bl a arbetat med flygbuller, markljuddämpare för jetplan, arbetsplatsbuller, byggnadsakustik och produktutveckling.

Det är i hög grad Stig Ingemansson personligen som fört fram Ingemanssons Ingenjörsbyrå till denna ledande position och därvid samtidigt starkt medverkat till att etablera byggnadsakustik och buller som en ny självständig disciplin i Sverige. Icke minst Stig Ingemansson insats har Sverige blivit något av ett föregångsland när det gäller bullerbekämpning i industrin.

Stig Ingemansson har också visat stort intresse för byggnadsakustisk forskning och identifierat angelägna forskningsuppgifter varvid han själv framgångsrikt initierat och lett forskningsprojekt.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.