Stanley Deser

Foto: Chalmers

Stanley Deser utnämns till hedersdoktor för att han med sina djupa kunskaper i fysik, sitt stora engagemang för Sverige och svensk fysik är en naturlig kontaktyta för Sverige och Chalmers i Bostonområdet.

Stanley Deser har länge deltagit i svensk forskning som inspirationskälla och medarbetare, bland annat som sakkunnig vid professorsutnämningar. I sin egen forskning har han genom årens lopp gjort många betydelsefulla insatser inom allmän relativitetsteori och partikelfysik och är sedan fyrtio års tid en av förgrundsgestalterna i Bostonområdet inom fysik. Han är professor i fysik vid Brandeis University i Massachussetts, USA och innehar där the Ancell Chair.

Sidansvarig Publicerad: ti 19 nov 2019.