Sixten Ulfsparre

Sixten Ulfsparre har som forskare och ledare av forskning kraftigt främjat utvecklingen av vårt lands kemiska industri. Genom hans egna och hans medarbetares undersökningar av sulfitprocessen har skapats grunden till en inhemsk, på sulfitspriten som råvara baserad organisk-kemisk industri, ävensom till ett ekonomiskt tillvaratagande av sulfitluten som bränsle. Sixten Ulfsparre har energiskt verkat för vår kemiska industris utnyttjande av vetenskaplig forskning och för dess samarbete med universitet och tekniska högskolor. För utbildningen av kemiingenjörer har han visat stort intresse.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.