Sigvard Hellestam

Sigvard Hellestam, född 1919, examinerades 1943 från avdelningen för kemi vid Chalmers och avlade 1949 teknologie licentiatexamen. Han har mellan 1943-66 tjänstgjort vid Svenska Skifferolje AB och i ledande ställning vid reymersholms Gamla Industri AB. Sistnämnda år inträdde han som vice verkställande direktör i Boliden AB.

Sigvard Hellestam har som industriledare på ett föredömligt sätt givit forskningsverksamheten sitt fulla stöd. Han har överfört den oorganiska kemins forskningsresultat till tung kemisk industri, och understött utveckling av nya rön till färdiga produkter och processer.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.