Sigvard Eklund

Sigvard Eklund är chef för det internationella atomenergiorganet (IAEA) i Wien sedan 1961. Han verkade på 1950-talet som forskningschef och teknisk direktör vid AB Atomenergi och lade grunden för forskningsverksamheten inom kärnenergiområdet i vårt land. Han skapade vida internationella kontakter och engagerades av FN som arrangör för den andra konferensen i Genève 1958 om kärnenergins fredliga användning. Som chef för IAEA vann han snabbt, trots stora initialsvårigheter, medlemsländernas fulla förtroende. Han har bl a lett utvecklandet av det internationella inspektionssystemet för övervakning av att klyvbart material ( tex uran och plutonium), avsett för reaktorer, icke används för militära ändamål. Detta är bl a grunden till det sk icke-spridningsavtalet, som trädde i kraft 1970. Sigvard Eklunds tekniska kunnande och administrativa förmåga har i hög grad medverkat till att icke-spridningsavtalet verkligen blivit ett steg mot avspänning och fred.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.