Rune Monö

Rune Monö promoveras till hedersdoktor för sitt mångåriga och aktiva engagemang för utveckling av utbildning och forskning inom området industriell design.

Rune Monö blev industridesigner långt innan begreppet ens fanns. Hans långa och framgångsrika professionella karriär som konsulterande industridesigner inrymmer många kända produkter, bl a: Alweg MonoRail System, postbilen Tjorven, industriprodukter för ASEA, Flygts Pumpar, Dynapac och ICA:s logotype och företagsprofil. Med sina publikationer kring analys och värdering av designfunktioner - bl.a. inom ramen för Mekanförbundets fortbildningsverksamhet - har han givit väsentliga bidrag till en ökad förståelse bland konstruktörer och produktutvecklare för införandet av designmetoder i produktutvecklingsarbetet. I sitt forskningsarbete har han utvecklat och utformat begrepp och modeller som gör det möjligt att analysera en produkts kommunikativa egenskaper och definiera dess budskap. Detta är idag ett viktigt ämne vid designhögskolor och en del tekniska högskolor. Rune Monös insatser har i flera avseenden varit banbrytande och kommer ha stor betydelse för utvecklingen av den svenska designforskningen.

Rune Monö avled 2007.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.