Rolf Mellde

Rolf Mellde, född 1922, avlade ingenjörsexamen vid Stockholms tekniska institut 1943. Rolf Mellde har under de 40 år som han arbetat inom svensk personbilsindustri – 25 år vid Saab och 15 år vid Volvo – betytt mycket för bilarnas tekniska utveckling.

Rolf Mellde började som provningsingenjör vid Saab och deltog i framtagningen av den första Saab-bilen. Som tävlingsförare i olika bilrallyn gjorde han Saab-märket känt och erfarenheterna från dessa tävlingar ledde till utvecklingen av den första lättviktsbilen – Saab Sonett. Han blev senare teknisk direktör vid Saab i Trollhättan och ansvarig för bl a konstruktion av personvagnar. Under denna tid tog han också initiativ till och ansvarade för att 4-taktsmotorn infördes i Saab-bilarna.

I början av 70-talet kom Rolf Mellde som teknisk direktör till Volvo och inledde en period med intensiv produktutveckling. Rolf Melldes breda kunnande och intresse för utveckling av olika system i bilen ledde till ett stort antal projekt, där nya idéer omsattes i "rullande laboratorier" för praktiska prov och kristiska utvärderingar.

Rolf Mellde arbetade med hela Volvo-koncernens tekniska utveckling, men de flesta projekten drevs inom Volvo Personvagnar. Några exempel är låsningsfria bromsar, Volvos experimentella säkerhetsbil, V6-motorn i aluminium och Lamdasonsystemet. Hans intresse för motorer drev på utvecklingen av gasturbin- och metanolmotorer liksom motorer för alternativa bränslen. Andra exempel är bilar med fullhydrauliska system för bromsning, programmerad fjädring och dämpning och arbeten med multiplexa elsystem.

Melldes kanske mest kända projekt var lättviktsbilen Volvo LCP. Mindre känt men betydelsefullt var hans arbete med citytaxi, elbil och bilar uppbyggda av ett fåtal stora moduler för en annorlunda monteringsteknik än vad som är vanligt i dagens produktion.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.