Reiko Kuroda

Reiko_Kuroda.jpg  

Hedersdoktor 2009

Reiko Kuroda är professor i kemi vid Tokyo University där hon är den första kvinnliga professorn i naturvetenskap. Hon är vetenskaplig rådgivare åt Japans premiärminister och vice preses för International Council for Science - världsorganet för naturvetenskap. Hon är även ledamot av Cambridge Crystallographic Data Centre.

Reiko Kuroda promoveras till hedersdoktor för sin framstående forskning inom gränsområdet mellan kemi och biologi där hon bidragit till förståelse av hur mikroskopiska s.k. symmetribrott på molekylär eller genetisk nivå bestämmer ett materials eller en organisms form och byggnad. Vidare har hon visat hur molekyler som förekommer i två olika former, vilka är varandras spegelbilder, kan känna igen varandra i det fasta tillståndet. Denna kunskap kan möjliggöra helt nya sätt att styra och utnyttja olika biologiska fenomen, samt ligga till grund för ny metodik för läkemedelsframställning.

Hennes insatser har inspirerat forskare långt utanför den egna disciplinen och hon har under flera år haft utbyte med forskare vid avdelningen för Kemi och Biokemi vid Chalmers. Reiko Kuroda har också bidragit till att bygga upp den Chalmers-startade, i dag globala, organisationen "Molecular Frontiers", med syfte att få unga människor inspirerade av naturvetenskap. Hon har varit tongivande i dess vetenskapliga råd som består av framstående forskare från världens alla hörn, inklusive flera Nobelpristagare.

Sidansvarig Publicerad: on 20 nov 2019.