Per Svedberg

Per Svedberg föddes 1925 och blev civilingenjör vid Kungliga tekniska högskolan 1949. Efter ingenjörsverksamhet vid Electrolux centrallaboratorium anställdes han vid utvecklingsavdelningen för halvledarkomponenter och blev sedermera forskningschef vid Institutet för halvledarforskning, numera ASEA Brown Boveri HAFO.

Inom ett samarbetsprojekt med ASEA Västerås och ASEA Ludvika deltog han i utvecklingen av den för ABB AB unika kraftturistorn. Hans insatser bidrog till att ABB blev och är världsledande inom området krafttyristorer. Denna typ av komponent har varit och är av avgörande betydelse för områdena högspänningstransmission, fordonsdrift samt drift av elmotorer.

På ABB HAFO har Per Svedberg med sin vitt omtalade energi och uppfinningsrikedom inducerat den positiva utveckling företaget haft. Han har som forskningschef bidragit till att vi i Sverige fått fram en industri för integrerade kretsar samt till utvecklingen av snabba överspänningsskydd.

Sidansvarig Publicerad: to 14 okt 2010.